Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu


Obnovljivi izvori nisu krivi za poskupljenje elektri?ne energije

Proizvo?a?i elektri?ne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj ve? dugi niz godina trpe medijske napade iza kojih stoje lobiji koji se zalau za gradnju termoelektrana na fosilna goriva, a u posljednje vrijeme i uvoznici struje. No najava poskupljenje elektri?ne energije zbog pove?anja naknade za obnovljive izvore sa sadanjih 3,5 lipa na 12 lipa u medijima je predstavljena kao udar na gra?ane i izazvala je salvu optubi sa svih strana. I dok politi?ari i lobisti?ke skupine pokuavaju osvojiti dodatne bodove, negativna slika o obnovljivim izvorima energije u javnosti odbija investitore i ugroava budu?nost odrivih energetskih projekata u Hrvatskoj.

Opširnije...
 
IRENA objavila izvjetaj koji pokazuje ogroman potencijal OIE za jugoisto?nu Europu od 740 GW

IRENA (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) je proli tjedan objavila novu detaljnu studiju koja pokazuje ogroman potencijal obnovljivih izvora energije (OIE) na podru?ju jugoisto?ne Europe.

Opširnije...

Mali vjetroagregati - situacija u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se ugradnja malih vjetroagregata u principu ne poti?e, te se isti mogu na?i samo vrlo rijetko kao plod entuzijazma pojedinaca ili djelomi?nog rjeenja napajanja potroa?a izoliranih i udaljenih od elektro energetske mree (npr. mobilne stanice). Trenutno tako?er nema nijednog sustava koji koristi male vjetroagregate za proizvodnju energije i isporuku iste u mreu po poticajnoj cijeni.

Opširnije...
Vjetroelektrana Jelinak

Vjetroelektrana Jelinak je prva vjetroelektrana koju je u Hrvatskoj izgradila panjolska tvrtka Acciona. Acciona je ujedno i investitor u vjetroelektranu, ali i proizvo?a? i isporu?itelj vjetroagregata. Tako se VE Jelinak sastoji od 20 vjetroagregata pojedina?ne nazivne snage 1,5MW, ukupno 30MW instalirane snage. Vjetroelektrana se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj upaniji na podru?ju op?ina Marina i Seget, te bi godinje trebala proizvoditi 81 milijun kWh elektri?ne energije, to je dovoljno za opskrbu 30.000 ku?anstava. Godinja uteda CO2 bi pak trebala iznositi 77.841 tonu.

Opširnije...
Solarna ekokapsula omogu?uje ivot bilo gdje na planeti uz mogu?nost koritenja elektri?ne energije

Ekokapsula je niskoenergetska ku?a u obliku jajeta koju su dizajnirali Nice Architects iz Bratislave.

Opširnije...

A kako na sve to gleda EUFORES i Europska komisija?
Edo Jerki?

Nedavno je u Zagrebu odrana radionica pod naslovom "Koje mogu?nosti Hrvatskoj pruaju obnovljivi izvori energije?". Organizator radionice bio je EUFORES (Europski forum za obnovljive izvore energije) u suradnji s Hrvatskim saborom. Prisutni su bili predstavnici sabora, predstavnici Euopske komisije, EREC-a (Europsko vije?e za obnovljive izvore energije), EUFORES-a, kao i predstavnici instituta i udruga koje se bave obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj. U uvodnom dijelu programa svoja izlaganja su imali predstavnici sabora na temu "Energetski planovi Hrvatske: Perspektiva Hrvatskog sabora", Marie Donnelly, upraviteljica za obnovljivu energiju, istraivanja, inovacije i energetsku u?inkovitost Op?e uprave za energiju Europske komisije na temu "Politike Europske unije vezane uz obnovljivu energiju - ho?emo li dosti?i ciljeve strategije Energija 2020?", te EIHP i Ministarstvo gospodarstva na temu "Aktualne i planirane politike vezane uz obnovljivu energiju u Hrvatskoj".

Više...U Jeruzalemu, Izraelu ?e se od 26. do 28. listopada ove godine odrati 14. Svjetska konferencija o energija koju zajedni?ki organiziraju Svjetska udruga za energiju vjetra i Izraelska udruga za energiju vjetra.

Više...

Obnovljivi izvori energije ili termoelektrane na ugljen?

U zadnje vrijeme dnevni mediji su u vie navrata pisali o planovima za razvoj projekta termoelektrane Plo?e. Tako je u jednim dnevnim novinama osvanuo i intervju sa Damirom Begovi?em, stru?nim savjetnikom tvrtke koja je nositelj razvoja TE Plo?e i Davorom krlecom, potpredsjednikom ORAHa i profesorom na FERu. S obzirom da je intervju prezentiran u obliku izravne debate o potrebi i koristi za izgradnjom termoelektrane, interesantno je pratiti kako se kroz ovakve situacije i dalje pokuavaju prezentirati teze i argumenti koji su moda vrijedili prije 10 godina, me?utim u dananje vrijeme su apsolutno neto?ni i navode razvoj cijelog sektora u smjeru koji je ekonomski i energetski neodriv i dugoro?no tetan.

Opširnije...
 
Elektroenergetska neovisnost i izvoz elektri?ne energije 2017.?

Hrvatska ?e biti izvoznik elektri?ne energije do 2017. godine? I jo k tome elektroenergetski neovisna? Oni koji prate energetiku ve? sada vjerojatno kolutaju o?ima i smatraju ovo nekom loom i pretjeranom boi?nom bajkom koja bi se na taj blagdan mogla prikazivati umjesto nekog od brojnih filmova s istom tematikom.

Opširnije...

Izdvojeno

 • 20.06.11 Vjetroelektrane za po?etnike >> Vjetroelektrane za po?etnike

  Vestas je na internetu stavio na raspolaganje seriju kratkih edukativnih flash filmi?a koji po?etnicima jako jednostavno i lijepo objanjavaju sve bitne aspekte iskoritavanje energije vjetra.

  ...
  Više...
 • 16.02.11 Vijesti >> Reakcije

  Nedavno se na portalu Energetika.ba pojavio ?lanak u kojem Duan Mraki?, dravni sekretar u srpskom Ministarstvu energetike objanjava da "ukoliko bi bile usvojene primjedbe Srpskog udruenja za energiju vjetra (Sevea) moralo bi do?i do zna?ajnog poskupljenja struje da bi Elektropvrivreda Srbije (EPS) mogla ispuniti sve financijske obaveze prema investitorima u vjetroparkove."

  ...
  Više...
 • 12.01.11 Nove tehnologije >> Nove tehnologije

  Dugo se smatralo da je tehni?ki nemogu?e pridobiti energiju vjetra na visokim nadmorskim visinama, no tehnologija iskoritavanja energije vjetra ipak je otila korak dalje. Zra?ni vjetroagregat noviji je koncept vjetroagregata koji gotovo slobodno leti zrakom, a u mogu?nosti je raditi na visokim i niskim nadmorskim visinama.

  ...
  Više...
 • 13.12.10 Vijesti >> Aktualno

  Jedna stvar koja posebno bode u o?i prilikom prolaska kroz administrativnu umu dozvola, studija i odobrenja potrebnih za izgradnju vjetroelektrane u Hrvatskoj je da su iste u zadnje vrijeme tretirane kao najve?i neprijatelj okolia i ljudi.

  ...
  Više...
 • 20.08.10 Energija vjetra >> Vjetar

  Mit: Vjetroelektrane su nepopularne

  • Ispitivanja pokazuju upravo suprotno
  • 71% pu?anstva u EU iskazuje svoju potporu za gradnju vjetroelektrana (izvor: ewea.org)
  • Postotak potpore vjetroelektranama je jo ve?i kod dijela pu?anstva koje u blizini svog ivotnog prostora ima izgra?ene vjetroelektrane ...
  Više...
 • 20.08.10 Energija vjetra >> Vjetar

  Energija iz vjetra se koristi konverzijom iste u korisni oblik energije koji moe biti koritenje vjetroagregata za proizvodnju elektri?ne energije, koritenje mlinova na vjetar za proizvodnju mehani?ke snage, pumpe na vjetar za pumpanje vode ili koritenje jedara za pogon brodova.

  U dananje vrijeme su izuzetno interesantni i aktualni upravo vjetroagregati kojih je sve ve?i broj priklju?en na elektroenergetsku mreu.

  ...
  Više...
 • 20.08.10 Energija vjetra >> Vjetar

  Zbog razvijenosti tehnologije, u?inkovitosti i ekonomike, vjetar trenutno izgleda kao najperspektivniji izvor energije budu?nosti, ali je ve? i zna?ajan izvor elektri?ne energije sadanjosti. No, treba priznati i da nije i ne moe biti jedino rjeenje svih energetskih izazova koje donosi doba u kojem ?emo iscrpiti sva fosilna goriva koja nam je Zemlja stvarala milijunima godina.

  ...
  Više...
 • 20.08.10 Energija vjetra >> Vjetar

  Energija vjetra se u posljednih 10 godina promovirala u najbre rastu?u granu industrije na svijetu, te u jedan od izvora energije s kojim svaka ozbiljna elektroenergetska mrea mora ra?unati u svom sustavu. Vjetroelektrane su prestale biti posao samo za entuzijaste i relativno male privatne investitore i postale su glavna tema svih velikih elektroenergetskih kompanija i velikih investitora.

  ...
  Više...
 • 20.08.10 Energija vjetra >> Vjetar

  Vjetar najjednostavnije moemo opisati kao strujanje zra?nih masa koje nastaje uslijed razlike temperatura odnosno tlakova. Strujanjem zraka dolazi do trenja, odnosno gubitka kineti?ke energije u doticaju sa ?vrstom podlogom, to rezultira razlikama u brzini strujanja u prostoru i vremenu.

  ...
  Više...
 • 20.08.10 Energija vjetra >> Vjetar

  Povijest koritenja energije vjetra see u doba kada su ljudi prvi puta postavili jedra na brodove i time si omogu?ili daleka putovanja i isto tako odlu?ili svoje ivote povjeriti u ruke tog nepredvidljivog izvora enerije. Moe se re?i da je na neki na?in vjetar bio taj koji je pokrenuo eru istraivanja i omogu?io prijenos robe i dobara u neslu?enim koli?inama na velike udaljenosti. Dugo vremena nakon prvih jedara uslijedilo je koritenje energije vjetra za obavljanje mehani?kog rada u mlinovima i za pokretanje vodenih pumpi (posebice u Nizo...

  Više...

Popularno

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?