Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Energetska neovisnost: Danska regija Ringkøbing-Skjern E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 03 Prosinac 2012 09:48

Danska je jedna od najrazvijenijih i najbogatijih zemalja Europske Unije; kao takva teži što većem razvoju i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije. Odlikuju je energetski neovisni otoci, konstantno razvijanje projekata pametne elektroenergetske mreže, kao i konstantno ulaganje u obnovljive izvore energije, unatoč najskupljoj cijeni električne energije u Europi. Pa u nastavku našeg serijala, nakon prikaza kako napraviti hrvatske otoke neovisnima, da vidimo kako jedna cijela regija postaje energetski neovisna.

Vizija danske regije Ringkøbing-Skjern da postane elektroenergetski neovisna upotrebom obnovljivih izvora energije do 2020. godine krije se pod nazivom Energi2020. To podrazumijeva proizvodnju dovoljne količine energije iz obnovljivih izvora kako bi se pokrila ukupna potražnja za energijom u kućanstvima, na radnim mjestima i u transportu. Da bi se takav cilj mogao ostvariti potrebna je velika suradnja svih kompanija, tvrtki, građana, udruga i institucija, te prihvaćanje implementacije velikih i malih projekata vezanih za obnovljive izvore energije, energetske uštede i energetsku učinkovitost.

Projekt Energi2020 vrlo je snažno okrenut lokalnim zajednicama, gdje se na manjim projektima pokušava što djelotvornije provesti energetska neovisnost. Glavni ciljevi stavljeni su na nekoliko najvažnijih područja: zgradarstvo, transport, energija vjetra, bioenergija i ostali obnovljivi izvori energije.

Projekt Energi2020

Zgradarstvo

Kod zgradarstva najveći je naglasak na renoviranju postojećih zgrada, odnosno povećanje njihove energetske učinkovitosti, te početnu, izrazito visoku, energetsku učinkovitost kod novoizgrađenih zgrada. Glavni cilj je postizanje što manje energetske potrošnje u svim građevinskim objektima, javnim i privatnim, u smislu električne energije i energije potrebne za grijanje i toplu vodu. Uz to, u cilju je smanjenje potrošnje u kućanstvima za 20%.

Svi energetski izvori kojim se građevinski objekti opskrbljuju biti će zamijenjeni iz fosilnih goriva u obnovljive izvore energije. Za to je potrebna dodatna izgradnja objekata obnovljivih izvora energije srednjih i velikih dimenzija, koji će opskrbljivati i gradove i ruralna područja, a potiču se i individualne instalacije malih sustava na zgrade, koji su od ključne važnosti za cijeli projekt. Do 2020. godine u ovom sektoru upotreba prirodnog plina postepeno će se u potpunosti zamijeniti upotrebom energije iz obnovljivih izvora.

Transport

Transport se odnosi na sva prijevozna sredstva, te uključuje i prijevoz tereta i dobara. Uz konstantno povećanje ovog sektora, njegova energetska potrošnja trenutno čini oko ¼ ukupne energetske potrošnje u regiji.

Kako bi se u potpunosti izbacila fosilna goriva, za transport se namjerava upotrebljavati vodik, električna energija i biogoriva. Javni prijevoz upotrebljavat će vodik, električnu energiju i biogorivo (bioetanol i biodiesel), a za individualan prijevoz povećati će se poticaji za prelazak na isto takva vozila. Sukladno tome, povećavati će se broj postaja na kojima će navedeni energenti biti dostupni. Najveća energetska učinkovitost namjerava se postići kod tramvaja i željeznica. Do 2015. godine, a najkasnije 2020. godine, u cilju je u potpunosti imati „zeleni“ javni prijevoz. Kako bi se postigla što veća učinkovitost, poticati će se i suradnja između lokalnih proizvođača energije i biogoriva i prijevozne industrije.

Energija vjetra

Danska je zemlja s najvećim potencijalom energije vjetra i upravo zbog toga ovo je najzastupljeniji oblik obnovljivih izvora energije, te kao takav ima ključnu ulogu u postizanju ciljeva za potpunu energetsku neovisnost regije Ringkøbing-Skjern. Ulaganja su vidljiva i kod projekata na kopnu i kod projekata na moru, neovisno o veličini vjetroagregata. Očekuje se da će kapaciteti energije vjetra imati udio od oko 40% u ukupnoj energetskoj potrošnji do 2020. godine.

Danska kompanija Vestas jedan je od najvećih svjetskih proizvođača vjetroagregata, te ima vrlo značaju ulogu u razvoju energije vjetra u ovoj regiji. Najznačajniji koraci razvoja do 2020. godine su: povećanje suradnje s lokalnim stanovništvom, tvrtkama i ulagačima, suradnja s isporučiocima energije, te daljnji razvoj vjetroagregata, tehnologije i ispitnih centara koji će se nalaziti u regiji.

Do 2009. godine u regiji je postavljeno 295 vjetroagregata, a do 2020. godine namjerava se postaviti još 160 vjetroagregata velikih dimenzija. Do 2020. godine regija namjerava u potpunosti iskoristiti postojeći potencijal energije vjetra postavljanjem velikih, ali i malih vjetroagregata, a tu će ključnu ulogu imati veliki ulagači, ali i mali, privatni ulagači koji će djelovati na uskoj lokalnoj razini.

Bioenergija

Regija Ringkøbing-Skjern bogata je prostranim poljoprivrednim površinama i velikim brojem stoke, što je čini pogodnom za proizvodnju CO2 neutralne bioenergije pomoću lokalnih biljaka i životinjskog otpada. Cilj je, od 5% poljoprivredne površine, iskoristiti 80% usijeva i životinjskog otpada za proizvodnju bioplina. Uz bioplin, od dodatnih površina namjerava se proizvoditi bioenergija u tekućem i krutom stanju. Prema programu Energi2020 bioenergija bi trebala činiti 25-35% ukupnog energetskog miksa.

U planu je imati ukupno 60 elektrana za proizvodnju biogoriva, te 200 km cijevovoda do gradova. Projekt uključuje i dvije velike središnje elektrane za obradu kompleksne biomase. U cilju je integrirati bioplin od strane središnjih i lokalnih dobavljača.

Razvoj i širenje bioplina pomoći će održavanju snažne poljoprivredne proizvodnje u regiji, te će smanjiti utjecaj poljoprivrede na okoliš. Uglavnom se očekuju ulaganja od strane velikih kompanija, ali su moguća i privatna dioničarska ulaganja.

Drugi obnovljivi izvori energije

Pod drugim obnovljivim izvorima energije podrazumijevaju se svi oblici obnovljivih izvora energije osim energije vjetra i bioenergije. Vezano za ovu regiju, to se prvenstveno odnosi na toplinske sunčeve sustave, fotonaponske sustave, hidroenergiju, energiju valova i geotermalnu energiju. Svi ovi oblici namjeravaju se u određenim mjerama upotrebaljavti za grijanje, toplu vodu i rasvjetu.

U ukupnom energetskom miksu udio svih navedenih obnovljivih izvora, prema projektu Energi2020, iznositi će 10-25%. Najveći udio zauzeti će privatni sektor, odnosno kućanstva, kompanije i tvrtke. Ulaganja se većinom očekuju od strane privatnih investitora, i to najviše na području fotonaponskih sustava i toplinskih pumpi. Ulaganja velikih kompanija očekuju se kod projekata energije valova, hidroenergije i geotermalnih projekata.

nastavlja se...

Tags:     Danska      regija Ringkøbing-Skjern      energetska učinkovitost      energetska neovisnost      2020      energija vjetra      biomasa      bioplin
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?