Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Pregled Europske priobalne industrije vjetra - klju?ni trendovi i statistike 2012. E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 14 Svibanj 2013 20:42

U Europi je tokom cijele prošle godine na mrežu spojeno 239 novih priobalnih vjetroagregata u devet razli?itih vjetroelektrana što zna?i da je investirano od oko 3,4 milijarde eura do 4,6 milijardi eura. Ukupno je instalirano 1.166 MW vjetroelektrana, što je 33% više nego 2011. godine.

Prošle godine je pak instalirano 369 vjetroagregata, što je projsek od 3,9 MW dnevno, a od te brojke njih 76 još nije spojeno na elektroenergetsku mrežu. Radovi su u tijeku na pet projekata, a temelji se instaliraju na još devet novih projekata. Siemens je vode?i isporu?itelj vjetraogregata, Bladt je vode?i u isporuci podstruktura, Nexand i JDR su vode?i u segmentu kablova unutar vjetroelektrane, Prysmian je vode?i u segemtnu vanjskih kablova, a vode?i developer je DONG Energy.

Ukupno u Europi sada na mreži ima 4.955 MW priobalnih vjetroelektrana odnosno 1.662 vjetroagregata u 55 vjetroelektrana kroz 10 država. U idu?e dvije godine o?ekuje se instalacija još oko 3,3 GW priobalnih vjetroagregata i to oko 1.400 MW ove godine i oko 1.900 MW idu?e godine.

Prosje?na veli?ina vjetroelektrana prošle godine je bila 271 MW, a vjetroagregata 4 MW. Prosje?na udaljenost od obale je bila 29 kilometara, a dubina je bila 22 metra, te je tokom prošle godine došlo do pojave nove generacije brodova za instalacije koji mogu i?i u dublje vode do 75 metara i koji mogu raditi u lošijim vremenskim uvjetima (viši valovi). Tako?er je najavljeno 39 novih modela priobalnih vjetroagregata od strane 31 razli?ite tvrtke, a tri ?etvrtine najavljenih modela imaju snagu od 5 MW i više.

Tržište 2012.

Tokom 2012. radilo se na 18 priobalnih vjetroelektrana u Europi pri ?emu su ?etiri dovršene, u pet njih su neki vjetroagregati spojeni na elektroenergetsku mrežu, a u 9 njih su krenuli radovi, ali nijedan vjetroagregat još nije spojen na mrežu. Dovršene su vjetroelektrane Ormonde, Walney 2, Greater Gabbard i Sheringham Shoal. Pripremni radovi su zapo?eti na još pet priobalnih vjetroelektrana.

Slika 1: Popis vjetroelektrana iz 2012.

Od 1.166 MW instaliranih priobalnih vjetroagregata prošle godine (rast od 33% u odnosu na godinu ranije), 73% je instalirano u Velikoj Britaniji (854 MW), Belgija je bila druga sa 185 MW odnosno 16%, u Njema?koj je instalirano 80 MW odnosno 7%, a u Danskoj 46,8 MW odnosno 4%. 80% vjetroagregata je instalirano u Sjevernom moru, 16% u Atlantskom oceanu, te 4% u Balti?kom moru.

Siemens je vode?i proizvo?a?, te drži 74% tržišta odnosno 860 MW, a jedine dvije druge tvrtke koje su instalirale vjetroagregate su Repower sa 225 MW, odnosno 19% i BARD sa 80 MW odnosno 7% udjela (tu su uklju?eni i vjetroagregati koji još nisu spojeni na mrežu).

DONG je najve?i developer prošle godine sa 19% svih instalacija, Statoil i Statkraft imaju udio od 12%, a slijede ih RWE, SSE, E.ON, Vattenfall, Nuhma, Centrica,EDF, BARD Engineering, Masdar i drugi.

Kod podstruktura vjetroagregata i dalje su najpopularnije „monopile“ strukture koje imaju udio od 73%, a slijede ih „jacket“ strukture sa 13%. Najviše temelja je pak isporu?io Bladt i to 193, odnosno 40%, EEW je drugi sa 88 odnosno 18%, a tre?a je SIF Group sa 86 odnosno 18%. Kod kablova unutar vjetroelektrana predvodnici su Nexans i JDR sa udjelom od 21%, a slijede ih Prysmian i NSW sa udjelom od 16%.  Kod kablova za spoj sa kopnom vode?u rije? ima Prysmian sa 37%, dok drugo mjesto dijele Nexans, NKT i ABB sa udjelom od 16%.

Prosje?na snaga instaliranih vjetroagregata prošle godine je bila 4 MW, što je 11% više nego godinu ranije. Dominantnost Siemensovih 3,6 MW priobalnih vjetroagregata je razlog zašto je prosje?na snaga na oko 4 MW. Prosje?na veli?ina vjetroelektrana tokom prošle godine je pak bila 285,6 MW, što je ?ak 43% više nego 2011. To potvr?uje pomicanje sektora prema ve?im vjetroagregatima i ve?im projektima vjetroelektrana. Prosje?na dubina priobalnih vjetroelektrana od 22 metra je malo manja nego 2011., a prosje?na udaljenost od obale je 29 km, što je skoro 24% više nego pretprošle godine kada je bila 23,4 km.

Tokom prošle godine isporu?en je ve?i broj brodova za instalaciju koji mogu raditi u dubljim vodama (do 75 metara) te pri lošijim vremenskim uvjetima (višim valovima). Osim toga ovi brodovi mogu prenositi ve?i broj temelja i vjetroagregata te imaju ja?e i preciznije kranove. Time se smanjuje broj putovanja od luke do lokacije tokom procesa instalalcije, te se pove?ava vrijeme tokom kojega se mogu raditi poslovi instaliranja.Index ÄŤlanka
Pregled Europske priobalne industrije vjetra - klju?ni trendovi i statistike 2012.
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?