Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Stabilan ali nespektakularan napredak energije vjetra E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 09 Listopad 2013 22:34

Svjetsko vije?e za energiju vjetra (GWEC) predvi?a da ?e do kraja ove godine biti postavljeno nešto manje od 40 GW vjetroelektrana, što je neznatno manje u odnosu na 2012. godinu.

Jedan od mogu?ih razloga razvoja ovakvog scenarija je zna?ajno usporavanje razvoja u S.A.D.-u u dugoj ?etvrtini ove godine, te vrlo mali broj postavljenih vjetroagregata u prvoj ?etvrtini godine. Najmanje dva proizvo?a?a, Vestas i Nordex, u prvoj polovini godine zabilježili su drasti?no pove?anje narudžbi (60-70%) u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. U Europi je zabilježen stabilan, ali nespektakularan rast; Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska i Švedska ostvaruju rast, no on se u Italiji i Rumunjskoj usporava. Latinska Amerika nastavlja sa kontinuiranim pove?anjem instalacija, što se posebice odnosi na Brazil. Kina je, istovremeno, nastavila sa kontinuirano ubrzanim rastom, što je rezultiralo postavljanjem najve?eg broja vjetroagregata u svijetu.

Prilikom svake dugoro?ne procjene rasta instalirane snage energije vjetra u svijetu potrebno je u obzir uzeti razvoj i situaciju sa najve?im konkurentom – nuklearnom energijom, ?ija je trenutna cijena oko 150 $/MWh, što je nešto više u odnosu na prosje?nu cijenu energije vjetra koja iznosi oko 100 $/MWh.

Prema predvi?anjima Windpower Intelligence, zahvaljuju?i produljenju PTC kreditiranja, razvoj energije vjetra u S.A.D.-u trebao bi se nastaviti u drugoj polovini ove godine, a trenutno je u izgradnji oko 2,6 GW novih vjetroelektrana, od ?ega za 1,2 GW ve? postoje sklopljeni ugovori o isporuci vjetroagregata, i to ve?ina sa doma?om kompanijom GE.

Me?unarodna energetska agencija (IEA) o?ekuje zna?ajan nastavak rasta obnovljivih izvora energije u Aziji, koji bi mogao premašiti rast u Europi. U Kini se o?ekuje rast energije vjetra, ali i sektora fotonaponskih sustava, a ista situacija o?ekuje se i u Maroku, Tajlandu, Južnoj Africi i drugim mjestima sa velikim potencijalom energije vjetra.

Iako je instalirana snaga energije vjetra u Indiji u posljednjem desetlje?u zabilježili rast od 25%, pad vrijednosti rupia mogao bi se odraziti na rast kapaciteta do kraja godine. Me?utim, neki stru?njaci smatraju kako bi upravo taj pad vrijednosti mogao rezultirati novim poticajima, te pove?anjem instalirane snage za 2 GW.

WINDICATOR global index

Uzimaju?i sve navedeno u obzir, prosje?an rast instalirane snage od 14%, koji je GWEC predvidio kroz ?etiri slijede?e godine, mogao bi biti ostvariv. Takvo pove?anje do 2017. godine zna?ilo bi rast od oko 60 GW.

Kada je rije? o energiji vjetra na moru, prema podacima izdanim od strane Windpower Offshore Intelligence, vode?a zemlja i dalje je Ujedinjeno Kraljevstvo sa 3,.65 GW trenutno u pogonu i 4,26 GW koji su u fazi izgradnje. Dodatnih 7,8 GW ?eka dozvole za izgradnju, te se predvi?a da ?e do 2020. godine biti postavljeno više od 13 GW vjetroelektrana koliko se predvi?a Nacionalnim energetskim planom za obnovljive izvore energije. Dodatan rast energije vjetra na moru o?ekuje se u Njema?koj i S.A.D.-u

 

Izvor: http://www.windpowermonthly.com

Tags:     predvi?anja      Kina      Indija      Ujedinjeno Kraljevstvo      S.A.D.      Vestas      Nordex      GE      GWEC
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?