Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 09 Travanj 2014 20:24

Nakon prošlogodišnjeg pada godišnje instalirane snage vjetroelektrana u svijetu nakon rekordne 2012. godine, ove godine se o?ekuje stabilizacija i porast instalacija vjetroelektrana u SAD-u i Kini, te nadolazak nekih novih tržišta. Ovo je završni dio ?lanka o pregledu tržišta 2014. godine, a prvi dio može se pro?itati ovdje.

Kanada – budu?nost po?inje sada

Instalacija vjetroelektrana u Kanadi nastavlja se u dobrom tonu, sa 1,6 GW novih instalacija prošle godine ?ime je ukupna instalirana snaga došla na 7,8 GW, te bi se trebalo dosti?i 12 GW do 2016. godine prema podacima Kanadskog udruženja za energiju vjetra (CanWEA).

Najve?a tržišta su Ontario i Quebec, pri ?emu svaka regija ima instaliranu snagu od otprilike 2,5 GW. Ontario bi sam trebao instalirati oko 1,5 GW ove godine, dok bi Quebec trebao instalirati skoro 1 GW ove, a i idu?e godine. Alberta bi potencijalno mogla instalirati oko 400 MW ove godine na postoje?ih 1,1 GW, s time da u planu ima još skoro 4 GW, ali tu još postoje problemi sa spajanjem na elektroenergetsku mrežu. Britanska Kolumbija bi pak mogla do?i sa 488 MW na 700 MW do 2016. godine.

Prema Siemensu instalacije ?e se u Kanadi nastaviti dokle god ima potpisanih ugovora, ali u tome i je problem, pošto je 2012. godine potpisano samo 400 MW novih ugovora, a prošle godine nije potpisan nijedan. Dugoro?ni planovi za energiju vjetra se rade u ?etiri najve?e provincije, te bi ovisno o njihovim odlukama vjetroelektrane mogle nastaviti s rastom ili stagnirati.

Latinska Amerika – Brazil, Meksiko i ostali

U pet godina je Brazil od nadolaze?eg tržišta postalo jedno od najbrže rastu?ih tržišta, te sam Brazil ima duplo ve?u instaliranu snagu vjetroelektrana nego sve ostale Latinske države zajedno. Ove godine bi se u Brazilu trebalo instalirati oko 1 GW novih vjetroelektrana. Ubrzani rast je i ovdje izazov za elektroenergetsku mrežu, ali po svemu sude?i je to kratkotrajan problem koji ?e uskoro biti rješen.

Ostatak pri?e o vjetru u Latinskoj Americi je uglavnom u Meksiku, te onda u manjim nadolaze?im tržištima kao što su ?ile, Urugvaj, Venezuela, Puerto Rico i Argentina. Meksiko bi ove godine trebao prije?i 500 MW instalirane snage. Siemens je pak nedavno dobio novu narudžbu u Peruu, te implementira projekt u ?ileu. Isto tako se pomalo pojavljuju projekti u Urugvaju, Peruu i ?ileu.

Azija – ?eka se bu?enje Kine

Kina je prošlu godinu završila sa otprilike 16,1 GW novih instalacija, te sa proizvodnjom iz svih svojih vjetroelektrana u iznosu od oko 1.290 TWh. Ove godine se o?ekuje instalacija još 18 GW, ali je prošle godine na mrežu spojeno samo 7,8 GW. Odobreno je više od 134 GW projekata, pri ?emu se fokus pomalo pomi?e sa sjevera na jug. Kina trenuta?no ima oko 90 GW instalirane snage, a planira imati 100 GW do 2015., i 200 GW do 2020. godine.

Stoga je najve?i problem Kine kako upravljati sa previše instalacija projekata koji nisu spojeni na elektroenergetsku mrežu i zbog ?ega se ograni?ava rad vjetroelektrana u glavnim regijama. Zbog toga se mora investirati u novu infrastrukturu  što se pokušava ubrzati kroz novu politiku državnog kongresa kojima ?e se ubrzano graditi HVDC prijenosna mreža. Isto tako se ubrzava odobravanje novih vjetroelektrana pošto se sada o tome odlu?uje kroz regionalnu vlast, a ne kroz središnju.

Drugo najve?e tržište u Aziji, Indija se stabiliziralo na oko 1,5 do 2 GW godišnje, s time da se tamo teško probiti zbog velike konkurentnosti tržišta.

Me?unarodna tržišta – oklade u rast

Prema Steve Sawyeru iz GWEC-a tri države s najve?im rastom ove godine bi trebale biti Meksiko, Brazil i Južnoafri?ka Republika. Tamo nema tako puno vjetroelektrana kao u SAD-u ili Europi, te nije teško u?i kao na tržište Kine. Ta gužva zna?i i manje OEM cijene što je dobra vijest za developere. Južnoafri?ka Republika je posebno zanimljiva pošto tamo ove godine kona?no kre?e instalacija i puštanje u pogon prvih vjetroelektranu prema njihovom REIPPP programu.

Prema GE-u, njihove strategija se ponajviše fokusira na tržišta Brazila, Njema?ke, Turske, Velike Britanije i Indije. Alstom pak radi na priobalnom sektoru u Europi i Japanu, te na novim servisnim mogu?nostima i boljim stupovima.

Ubrzani rast novih priobalnih tržišta

Nakon tri postoje?a tržišta priobalnih vjetroelektrana (Njema?ka, Velika Britanija i Danska), Kina tako?er ve? ove godine planira instalaciju nekoliko stotina megavata vjetroelektrana, iako još ne postoji fiksna tarifa za iste. To bi se trebalo uskoro riješiti, te ?e onda krenuti pravi boom.

S druge strane SAD je još uvijek u fazi testiranja tog tržišta pri ?emu postoje projekti Cape Wind u Massachusettsu i Block Island u Rhode Islandu koji ove godine moraju krenuti u razvoj. Ako oni uspiju, onda bi mogli pokrenuti cijelo tržište, s tim da postoji više planova za aukcije za priobalne teritorije.

Ipak, najzanimljivije je tržište Japana koje je u samo dvije godine uspjelo postaviti i pustiti u pogon testnu plutaju?u vjetroelektranu snage sa  vjetroagregatom od 2 MW. Ove godine se planira postavljanje i 7 MW vjetroagregata zajedno sa doma?om opremom, te ozbiljan razvoj i gradnja plutaju?ih temelja. Japanska brodogradilišta su vrlo zainteresirana za razvoj sektora, pošto pomalo gube svoja tradicionalna tržišta.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     vjetroelektrane      pogled na tržišta      kanada      latinska amerika      brazil      priobalne vjetroelektrane      japan
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?