Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Pregled instaliranih vjetroagregata u Hrvatskoj E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 23 Lipanj 2014 00:30

U Hrvatskoj je prema podacima Hrvatskog operatora tržišta energije i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava do danas u pogonu 14 vjetroelektrana sa ugovorom o otkupu elektri?ne energije koji su u sustavu poticaja, te dvije vjetroelektrane koje su u testnom pogonu.

Realna brojka je 15 vjetroelektrana pošto su VE ZD2 i ZD3 po dokumentaciji dva projekta na istoj lokaciji Bruška. Vjetroelektrane u testnom pogonu su pak Danilo i Zelengrad-Obrovac. S obzirom da su vjetroagregati za te dvije vjetroelektrane instalirani i u testnom pogonu i njih ?e se uzeti u obzir pri pregledu proizvo?a?a vjetroagregata koji su prisutni u Hrvatskoj.

Svih 15 vjetroelektrana ima ukupno 180 vjetroagregata od šest razli?itih proizvo?a?a vjetroagregata koji su svi iz Europe, pri ?emu je jedan lokalni i to Kon?ar. Prvi vjetroagregati instalirani u Hrvatskoj su bili Vestasovi za vjetroelektranu Ravne 1 na Pagu, dok su drugi bili Enerconovi za vjetroelektranu Trtar-Krtolin.

Proizvo?a?i ?iji su vjetroagregati trenuta?no prisutni na tržištu su njema?ki Siemens i Enercon, danski Vestas, španjolska Acciona, talijanski Leitwind i hrvatski Kon?ar. U dogledno vrijeme (krajem godine ili po?etkom idu?e godine) bi se trebali pojaviti vjetroagregati i od ameri?kog General Electrica koji vjetroagregate tako?er proizvodi u Njema?koj kao sedmog proizvo?a?a. Dugoro?no se o?ekuje pojavljivanje španjolske Gamese, a možda i nekog kineskog proizvo?a?a vjetroagregata.

Proizvo?a?

Ukupan broj vjetroagregata

Instalirana snaga (kw)

Udio u instaliranoj snazi (%)

Siemens

42

96.600,00

27,93

Vestas

35

89.950,00

26,01

Enercon

60

101.300,00

29,29

Acciona

20

30.000,00

8,67

Kon?ar

16

17.500,00

5,06

Leitwind

7

10.500,00

3,04

Ukupno

180

345.850,00

100,00

Tablica 1: Popis svih isporu?ioca vjetroagregata u Hrvatskoj sa instaliranom snagom

Kao što se vidi u tablici instalirana snaga tih 180 vjetroagregata je 345.850,00 kW što daje prosje?nu snagu vjetroagregata od 1.919 kW. U po?etku su se uglavnom instalirali vejtroagregati snage manje od 1 MW dok se zadnjih par godina instalirana snaga pojedina?nih vjetroagregata pove?ala na 2-3 MW u skladu sa razvojem tržišta u Hrvatskoj i Europi.

Najve?i udio na tržištu i po broju vjetroagregata i po instaliranoj snazi trenuta?no drži Enercon koji po instaliranoj snazi drži skoro 30% tržišta. U stopu ga prate Siemens i Vestas, s time da bi se uskoro situacija trebala izmijeniti u korist Vestasa pošto bi ove godine trebala krenuti izgradnja vjetroelektrane Ogorje snage 42 MW koja ?e koristiti njihove vjetroagregate. Druga vjetroelektrana pred izgradnjom (Rudine) ?e pak biti prva hrvatska vjetroelektrana koja ?e koristiti ameri?ke (General Electricove) vjetroagregate, koji ?e ipak biti proizvedeni u GE-ovoj tvornici u Njema?koj.

Siemens, Vestas (najve?i) i Enercon spadaju u top 10 najve?ih svjetskih proizvo?a?a vjetroagregata, a i nadolaze?i GE (drugi najve?i) spada u tu kategoriju. Ve?i proizvo?a?i vjetroagregata koji nisu prisutni u Hrvatskoj su ve? spomenuta španjolska Gamesa, indijski Suzlon, te kineski proizvo?a?i koji manje više rade na domicilnom tržištu.

Ostali proizvo?a?i prisutni na Hrvatskom tržištu za sada imaju samo po jedan projekt (Acciona, Leitwind i Kon?ar) s tim da su Acciona i Leitwind relativno mali proizvo?a?i i u svjetskim okvirima, dok Kon?ar trenutno nema nijedan vjetroagregat instaliran izvan Hrvatske.

U budu?nosti se i dalje može o?ekivati ve?a prisutnost jakih proizvo?a?a vjetroagregata koji su se ve? etablirali na tržištu, dok ?e mali proizvo?a?i vjetroagregata tražiti svoju priliku na pojedinim projektima. Jedino je neizvjesna situacija s Kon?arom koji još nije krenuo u serijsku proizvodnju vjetroagregata, ali se nada da bi mogao pokrenuti taj svoj sektor sa novim projektima na doma?em tržištu, pa onda i na stranom.

Tags:     hrvatska      vjetroagregati      vjetroelektrane      pregled      siemens      vestas      enercon      kon?ar      leitwind      general electric      acciona
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?