Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 08 Travanj 2015 11:26

Kao što smo najavili ovdje u idu?ih nekoliko tjedana prenijeti ?emo najvažnije zaklju?ke godišnjeg GWEC-ovog tržišta vjetroelektrana. U ovom tjednu prenosimo osnovne informacije o tržištu u 2014. godini.

Prošla godina je bila rekordna za industriju vjetra, te je po prvi puta nadmašena instalirana snaga od 50 GW. Tokom proše godine je tako u svijetu instalirano malo više od 51 GW vjetroelektrana, što je veliki rast u odnosu na lošiju 2013. godinu kada je instalirano 35,6 GW vjetroelektrana. Prethodna rekordna godina je pak bila 2012. godina sa malo više od 45 GW vjetroelektrana.

Ukupne investicije u sektor ?iste energije prošle su godine iznosile rekordnih 277 milijardi eura, pri ?emu je sektor vjetroelektrana rastao za 11% na rekordnih 88,9 milijardi eura. To je veliki rast u odnosu na uloženih 71,7 milijardi eura u 2013. godinu, odnosno 72,3 milijardi eura u 2012. godini.

Ukupna instalirana snaga vjetroelektrana je na kraju prošle godine bila ukupno 396,9 GW uz godišnji rast od 16% što je manje od prosje?nog rasta od skoro 23% u periodu od 2005-2014.


Slika 1: Instalirana snaga po vode?im državama u svijetu tokom 2014. godine, te ukupna instalirana snaga

Kina je još jednu godinu imala rekordni rast, te je ostala na prvom mjestu, na drugom mjestu je Europa, a Sjeverna Amerika je tre?a. Ve?ina instalacija vjetroelektrana je bila izvan OECD zemalja, te se taj trend o?ekuje i u budu?nosti. Na kraju prošle godine su 24 zemlje imale instaliranu snagu ve?u od 1.000 MW pri ?emu je njih 16 iz Europe, 4 iz regije Azije-Pacifik, 3 iz Sjeverne Amerike i 1 iz Latinske Amerike. Šest država je pak imalo instaliranu snagu ve?u od 10.000 MW uklju?uju?i Kinu (114.609 MW), SAD (65.879 MW), Njema?ku (39.165 MW), Španjolsku (22.987 MW), Indiju (22.465 MW) i Veliku Britaniju (12.440 MW).

Kina je tokom prošle godine došla na brojku ve?u od 100.000 MW ?ime je još jednom potvrdila svoju dominantnost u sektoru. Tokom prošle godine je Azija tako?er nadmašila Europu kao regija sa najve?om instaliranom snagom.

Što se ti?e budu?nosti, situacija je kompleksna u mnogim regijama. Trenuta?na godina bi tako?er trebala biti rekordna, Europski zakonski okviri i njeni ciljevi za 2020. daju neku sigurnost, a SAD i Kanada bi i ove godine trebale rasti. Za Kinu se o?ekuje daljnja stabilnost, dok ?e Afrika i Latinska Amerika nastaviti sa rastom. Nakon ove godine se o?ekuje nesigurnost na tržištu ponajviše u Sjevernoj Americi, a mogu?e da se sli?no dogodi i u drugim regijama.

U idu?ih 4-5 godina o?ekuje se dominacija Azije u ukupnim instalacijama. Poticajni i regulatorni okvir za vjetroelektrane na dva najve?a tržišta Azije (Indija i Kina) je vrlo povoljan te se o?ekuje da ?e takav i ostati. Brazil, Kanada, Meksiko i SAD bi trebale nastaviti sa jakim rastom ove godine, a novi veliki projekti se o?ekuju u Japanu, Australiji, Pakistanu, Keniji i Južnoafri?koj Republici.


Slika 2: Vode?e svjetske države u instaliranoj snazi 2014. godini, te u ukupnoj instaliranoj snazi

Kao što se vidi na slici iznad, tokom prošle godine je najviše vjetroelektrana izgradila Kina koja je postigla i apsolutni godišnji rekord sa ?ak 23.196 MW instalacija. Druga je bila Njema?ka sa svojim rekordnim rezultatom, a nakon nje su bili SAD, Brazil, Indija, Kanada, Velika Britanija, Švedska, Francuska i Turska. Top 10 država je pokrilo 44.620 MW vjetroelektrana odnosno 87% svih instalacija u svijetu tokom prošle godine.

Što se ti?e ukupne instalirane snage Kina je vode?a sa 114.609 MW vjetroelektrana, slijedi ju SAD sa 65.879 MW i Njema?ka sa 39.165 MW, a top 10 zatvaraju Španjolska, Indija, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Italija i Brazil. U ovom slu?aju top 10 država ?ini 84,2% ukupne instalirane snage vjetroelektrana u svijetu.

Tags:     gwec      vjetroelektrane      tržišta      kina      sad      europa      njema?ka      instalirana snaga      kanada      latinska amerika      indija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?