Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Medijska rasprava EPS-a i SEWEA-e u Srbiji E-mail
Autor Edo Jerkić   
Subota, 16 Travanj 2011 23:33

U zadnjih par tjedana u srpskim medijima se vodi svojevrsna javna raprava (da ne kažemo medijski rat) između Srpskog udruženja za energiju vjetra (SEWEA) i Elektroprivrede Srbije (EPS) o primjeni vjetroelektrana u Srbiji. Pri tome SEWEA nastoji ukazati na sve prednosti koje energija vjetra može donijeti Srbiji, dok EPS pobija sve te prednosti iznošenjem svojeg viđenja problema priključka vjetroelektrana na elektroenergetski sustav.

Ovom prigodom portal Vjetroelektrane.com bi želio dati svoju punu podršku nastojanjima SEWEA-e da potakne zaokret prema većem korištenju obnovljivih izvora energije u Srbiji.

Argumentacija koja se koristi s jedne i s druge strane je u Hrvatskoj, a posebno u Europi već odavno poznata, a ovaj portal je slične članke i rasprave komentirao već nekoliko puta.

Osnovni problem je i opet fokusiranost EPS-a na sadašnje stanje stvari (da ne kažemo stanje stvari od prije par godina), zanemarujući pri tome argumentaciju koja se odnosi na strateški razvoj sektora i godine koje dolaze, a u kojima će obnovljivi izvori energije postati nužnost bez obzira na ekonomske, ekološke i sve druge pokazatelje - a sve zbog potrošnje fosilnih goriva, koja sama po sebi nestaju i trebat će ih relativno brzo nadomještati.

Sada ćemo još jednom ukratko ponoviti osnovne teze koje smo već opširno razradili u prijašnjim člancima, a koje su vezane za korištenje vjetroelektrana.

Kada se priča o povećanju pouzdanosti opskrbe upotrebom vjetroelektrana, govori se o smanjenoj potrebi za uvozom električne energije i smanjenom ovisnosti od mahom stranih fosilnih goriva. Pri tome treba imati na umu da je fosilnih goriva sve manje i da će se do istih sve teže dolaziti, te bi stoga svaka mudra država trebala maksimalno probati koristiti svoje, uvijek dostupne izvore energije.

Što nas dovodi do teze o skupoći vjetroelektrana. Kroz 20 godina rada vjetroelektrane, daleko najveća financijska stavka pri njenoj eksploataciji je početna kapitalna investicija u opremu. Pri tome je zbog potreba dobijanja financiranja od banke na relativno kraći broj godina (do 12) potrebno u početku poticati proizvodnju električne energije iz vjetroelektrana da bi se relativno rano otplatila investicija u istu. Nakon tog perioda u kojem se vjetroelektrana amortizirala, proizvedena struja iz vjetroelektrana može biti najniža na tržištu - niža čak i od nuklearnih elektrana. Detaljnom analizom cijelog vijeka rada vjetroelektrane na prosječnim ili boljim lokacijama dolazi se do zaključka da je kroz cijeli vijek rada vjetroelektrane uprosječena cijena električne energije vrlo konkurentna cijeni iz ostalih izvora. Pri tome se koristi domaće gorivo, a treba imati na umu i da se kod elektrana na fosilna goriva još ne plaćaju naknade za ispuštanje CO2 i ostalih po okoliš štetnih plinova, te su to stavke koje će u bliskoj budućnosti poskupiti i proizvodnju iz elektrana na fosilna goriva.

I naravno, nemojmo zaboraviti da EU kreće u smjeru nametanja obveze o 100% električne energije proizvedene iz OIE do 2050. godine. Prema tome, sad je krajnje vrijeme da se krene ozbiljno prema tome cilju.

Za kraj, Srbija osim solidnog potencijala vjetra ima i ogroman hidropotencijal kojega dobrim dijelom i koristi. Općenito se smatra da zemlje s dobro razvijenom mrežom hidroelektrana ne bi trebale imati problema s implementacijom vjetroelektrana u sustav zbog dobre kompatibilnosti rada vjetroelektrana s radom hidroelektrana koje mogu poslužiti kao spremnik energije u izvedbi s akumulacijskim jezerom.

Nadamo se da će i Srbija uskoro krenuti putem brže implementacije vjetroelektrana u svoj elektroenergetski sustav.

Tags:     Srbija      vjetroelektrane      energija vjetra      SEWEA      EPS      cijena energije      100% obnovljivih      hidroelektrane      elektroenergetski sustav
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?