Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Petak, 17 Lipanj 2011 13:02

Kako saznajemo, u prijedlogu izmjena Zakona o prostornom ure?enju i gradnji, nedavno predstavljenom dijelu stru?ne i zainteresirane javnosti,  nažalost, me?u predloženim promjenama nalazi se i jedan amandman koji  bi mogao bitno utjecati na budu?nost korištenja solarne energije u Hrvatskoj u negativnom smislu, a odnosi se na gradnju solarnih elektrana na obali i otocima.

Naime, u prijedlogu zakona, usvojenom na Vladi i upu?enom danas u Sabor na prvo ?itanje, nalazi se sljede?i amandman:

?l. 51 (1) U ZOP-u se ne može planirati, niti se može izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima gra?enja za gra?evine namijenjene za:

– istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,

iskorištavanje snage vjetra za elektri?nu energiju te snage sunca osim za vlastite potrebe na postoje?oj zgradi ili gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade,

– skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena (..)

Prvo da malo objasnimo što je ZOP: u svrhu zaštite, te održivog, svrhovitog i gospodarski u?inkovitog korištenja odre?uje se Zašti?eno obalno podru?je mora (ZOP), koje obuhva?a sve otoke, pojas kopna u širini od 1.000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte.


Ravne 1 na Pagu ostaje jedina Hrvatska vjetroelektrana izgra?ena na otoku

Nadalje, za one koji su u šoku i ?injenicom da se zabranjuje korištenje energije vjetra u ZOP-u, treba re?i da je ta odredba nastala otprilike oko trenutka donošenja Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji, te time naškodila razvoju mnogih projekata vjetroelektrana. Pri tome je odredba donesena neselektivno i bez puno razmišljanja, jer kako ina?e objasniti da se na ovaj na?in zabranila i gradnja malih vjetroagregata na otocima i obali - baš na mjestima gdje bi to bilo iznimno pogodno i korisno u sustavima javne rasvjete i na obiteljskim ku?ama. Ukratko - nepromišljeno.

Utjecaj ovakvog novog amandmana, ukoliko bi se izglasao, zna?i zabranu komercijalnog korištenja sun?eve energije na otocima i obali u vidu izgradnje solarnih elektrana, pa i ve?ih centralnih solarnih sustava grijanja. Time se samo još jednom pokazuje licemjerno zagovaranje obnovljivih izvora energije i gospodarskog rasta baziranog na razvoju istih, dok se s druge strane brani gradnja istih na podru?jima na kojima je njihov potencijal najve?i i gdje su oni najpotrebniji i najisplativiji. Stoga ovakvu zabranu smatramo apsolutno neprihvatljivom i šokantnom, te samo još jednim dokazom kad tvrdimo da ova vlada obnovljive izvore energije poti?e samo deklarativno.


Sunce u priobalju koristit ?emo i dalje ponajviše za sun?anje turista

Tako?er smatramo postoje?u zabranu korištenja energije vjetra u ZOP-u samo djelomi?no prihvatljivom, i to ukoliko se odnosi na velike projekte koji se nalaze na podru?jima koja su u blizini nekih posebnih zašti?enih prirodnih ili kulturnih dobara.

Pri tome, zabranu iskorištavanja energije vjetra na podru?ju ZOP-a malim vjetroagregatima za vlastite potrebe ili sa priklju?kom na mrežu smatramo neopravdanom, te smatramo da se ti i takvi izvori moraju jasno zakonski odvojiti jer nemaju isti utjecaj ni iste zakonitosti, te ih se stoga ne može na taj na?in tretirati.

Treba li tu uop?e podsje?ati da se istovremeno nesmetano odvijaju pripreme za gradnju termoelektrane Plomin 3, da nije zabranjena gradnja rafinerija i naftnih terminala u obalnom pojasu, te da takve zahvate gotovo nitko ne dovodi u pitanje kao sasvim normalne i legitimne. Pri tome, naravno, kao energeti?ari se ne možemo ne složiti s pristupom gradnje termoelektrana blizu velikih izvora vode. Me?utim ono što bode u o?i i o ?emu stalno pišemo i na što upozoravamo:

Da li su obnovljivi izvori energije ve?i ekološki problem RH od termoelektrana na ugljen i plin, pa i rafinerija nafte i cementara?

Jer to je to?no ono što se iz svih poteza ove vlade može is?itati.

Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj ovakvim bi amandmanom napravili dva koraka unazad, umjesto malo druk?ijom izmjenom, kojom bi mogli napraviti barem jedan naprijed - evo našeg prijedloga:

- iskorištavanje snage vjetra za elektri?nu energiju osim za vlastite potrebe na postoje?oj zgradi ili gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade.

Još jednom se pokazuje totalni nedostatak sluha i volje da se obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj da ono mjesto koje im i pripada u skladu sa europskim standardima kojima ovih dana toliko silno težimo i u skladu sa dostupnoš?u energenata na podru?ju Hrvatske, pa i u skladu s zaštitom okoliša o kojoj svi samo pri?aju.

Tags:     ZOP      Sunce      solarne elektrane      vjetroagregat      vjetar      vlada      amandman      prostorno ure?enje      gradnja
 
Komentari (2)
lol
2Utorak, 02 Travanj 2013 20:46
komentar na ovo: lol
A STA DA COVIJEK TU KOMENTIRA......PA KO CE MENI NA OTOKU ZABRANIT DA JA U SVOJE DVORISTE POSTAVIM SOLARNE PLOCE DA SI PROIZVEDEM STRUJU KAD TAMO DRUGE EL.ENERG NI NEMA......NITKO.......JAJAHAHA
vrijeme za odlazak
1Nedjelja, 17 Srpanj 2011 11:40
narednik
a nije problem novi zakon koji ?e legalizirati svu onu nakaradnu gra?evinsku katastrofu koja je godinama ?injena po tim istim otocima i sada se legalizira?!
lopovi i kriminal do neba!
stvarno im je vrijeme da odu!

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?