Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Kako se vjetroagregati sa 85 metarskom lopaticom prevoze od to?ke A do to?ke B? E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 23 Rujan 2011 20:02

Na današnjem svjetskom tržištu sve je u?estalija pojava da dijelovi vjetroagregata putuju svijetom po cesti, željeznici, morem ili zrakom. Proizvo?a? lopatica LM je nedavno zrakoplovom poslao 42 metarsku lopaticu iz Kine u svoj istraživa?ki centar u Danskoj, ?ime je postavio rekord u dužini tereta prevoženog zrakoplovom.

Vestas svakodnevno šalje velike dijelove komponenti brodom iz Danske odnosno Europe u SAD. Ipak, najteža putovanja za vjetroagregate su cestama na završnoj ruti prema svojim ?esto teško dohvatljivim lokacijama. Ta putovanja postaju sve kompliciranija pošto su vjetroagregati sve ve?i, a lopatice ?e uskoro imati i do 85 metara, dok ?e težina stupova uskoro dosti?i 200 tona. Zbog toga se konstantno osmišljava nova oprema i prijevozna sredstva. Transport zbog toga sudjeluje do ?ak 10% u ukupnim investicijskim troškovima vjetroelektrane.

Primjer tako teško dohvatljive lokacije je dao Carsten Pedersen iz kompanije KR Wind koja je specijalist za transport u sektoru vjetra. Imali su jednu tešku lokaciju na jugu Španjolske pokraj Turrillas gdje su Siemensove 2,3 MW vjetroagregate trebali dovesti na vrh brda kroz 8 km brdske ceste s hrpom zavoja kako bi dostigli lokaciju na 1.100 metara visine. Za to su morali godinu dana unaprijed planirati kako bi uspješno dovezli vjetroagregate. Lakši dio je bio prijevoz iz Danske do Almerie brodom pa prijevoz normalnim cestama do podnožja brda. Manevriranje dijelova agregata koji su duga?ki do 50 metara kroz usku cestu sa velikim nagibom je bilo mogu?e samo pomo?u ?etiri specijalisti?ka vozila koja su morali dovesti ?ak iz Danske. Unato? posebnim vozilima nagib je bio toliki da su vozila ?esto morala malo nazad da bi mogla malo više naprijed te je napredovanje bilo metar po metar. Najteži dio uzbrdo je imao 22% horizontalni nagib i 14% vertikalni što je puno više od normalnog limita Siemensovih vjetroagregata od 11% vertikalnog. Ukupno je bilo potrebno ?ak 153 putovanja da se svi dijelovi vjetroagregata odvezu gore (tamo je postavljeno 13 vjetroagregata), sa prosjekom od 2,5 vjetroagregata tjedno. Posao je toliko dobro odra?en da nijedan dio vjetroagregata nije ošte?en u prijevozu.


Unato? tome što su lopatice najduže, najteže je prevoziti dijelove stupa koji su puno teži te se lakše pomaknu tokom prijevoza. Pedersen kaže da je najve?a inovacija u prijevozu tokom zadnjih 20 godina sustav koji je omogu?io da dijelovi stupa vise izme?u osovina prikolice ?ime se smanjilo središte gravitacije tokom transporta te se time automatski pove?ala i stabilnost. Ta lokacija nije jedina komplicirana koju su imali. Sada rade na jednoj vjetroelektrani u Škotskoj na lokaciji Clyde, a do sada su instalirali 2.100 MW samo u Velikoj Britaniji i Irskoj.

Po njima glavni problem je proces isho?enja dozvola koje kompanije kao KR Wind moraju dobiti da organiziraju prijevoz kroz pojedine države. Vrijeme, a i novac potreban za te dozvole varira od šest mjeseci u Isto?noj Europi do 6 do 8 tjedana u Velikoj Britaniji i samo par dana u Danskoj. Isto tako se recimo u Španjolskoj smije prevoziti samo preko no?i, a u Francuskoj samo preko dana.

Zbog toga je potrebno standardizirati na?in prijevoza vjetroagregata na razini Europske Unije, i možda po?eti koristiti vlakove za prijevoz kao što se radi u SAD-u (gdje se zasada javlja problem nepostojanja posebnih vlakova za tu svrhu i neadekvatnih željezni?kih pruga).

Izvor: www.ewea.org

Tags:     vjetroagregati      lopatice      prijevoz      danska      vestas      europa      kr wind      španjolska
Index ÄŤlanka
Kako se vjetroagregati sa 85 metarskom lopaticom prevoze od to?ke A do to?ke B?
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?