Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj? - Vjetroelektrane i promjena načina planiranja EES-a E-mail
Autor Diana Međimorec   
Utorak, 14 Rujan 2010 17:14

Vjetroelektrane i promjena načina razmišljanja i planiranja rada EES-a

Pojava svake nove tehnologije za proizvodnju električne energije povijesno je uvodila promjene u konceptu EES-a.  Sadašnji koncept elektroenergetskih sustava oslanja se na velike elektrane koje pomoću visokonaponskih vodova prenose električnu energiju do konačnih potrošača. Velika učinkovitost i koncentracija energije koju pružaju klasične termoelektrane i nuklearne elektrane dovela je do takvog koncepta.

Prve nuklearne elektrane dovele su do promjena u načinu dispečiranja u EES-u. One su najekonomičnije kad rade u baznom režimu i s konstantnom izlaznom snagom. To je dovelo do prilagođavanja dispečiranja elektrana u smislu da se nuklearna elektrana uvijek koristi u punoj snazi za pokrivanje baznog opterećenja.

Iako je takva promjena konceptualno dijametralno suprotna integraciji vjetroelektrana, suštinski se radi o sličnom načinu promjene koncepta razmišljanja i promjeni ustaljenih procedura u planiranju i radu EES-a. Sadašnje procedure napravljene su na temelju sadašnjeg koncepta velikih elektrana koncentriranih na nekoliko lokacija koje funkcioniraju kao kralježnica EES-a. Već male promjene u procedurama i načinu razmišljanja dovele bi do puno bolje kvalitete integracije vjetroelektrana u EES i mogućnosti prihvata veće količine takvih objekata. Jedna od takvih promjena mogla bi biti planiranje rada elektrana ne u satnim intervalima, već u intervalima od 5, 10 ili 15 minuta. Takve promjene u kombinaciji s meteorološkim modelima ne bi dovele samo do boljeg predviđanja rada vjetroelektrana, nego i cjelokupnog EES-a, jer bi i ostale elektrane mogle ekonomičnije koristiti svoje resurse i bolje se prilagođavati trenutnoj potrošnji, s potencijalno pozitivnim efektom i na potrebu sekundarne regulacije (5). Ovakve promjene mogu izazvati burne reakcije tradicionalno orijentirane struke navikle na ustaljene prakse. Također se postavlja i pitanje intekonekcija sa sustavima koji i dalje imaju satno planiranje. Ipak, koristi koje bi takvo planiranje moglo donijeti cjelokupnom EES-u  zaslužuje da se takav novi koncept i novi način razmišljanja barem razmotri.

Iako u Hrvatskoj još ne postoji praktično tržište električne energije niti tržište pomoćnih usluga, ono već sad u Europi i SAD-u ima zanimljiv utjecaj na ponašanje vjetroelektrana. Razvoj novih sofistiiciranijih i naprednijih vjetroagregata omogućuje vjetroelektranama rad u različitim režimima rada. Uz dobre signale s tržišta i uz podršku operatora sustava, vjetroelektrane mogu pomoći u regulaciji jalove snage, za što već postoji primjer u Španjolskoj. Ako vjetroelektrane rade na način da „pomažu“ sustavu (u induktivnom ili kapacitivnom načinu rada) za to su i cjenovno nagrađene, dok su penalizirane ako „štete“ stabilnosti sustava.

Vjetroelektrane, dakle, treba tretirati kao elektrane s ponešto drugačijim svojstvima od klasičnih elektrana i prilagoditi sadašnje prakse i procedure kako bi se one što bolje integrirale u sustav na nediskriminatoran način. Takve prilagodbe ne bi pridonijele samo boljoj integraciji vjetroelektrana u EES, nego i doprinijele kvaliteti i stabilnosti cjelokupnog EES-a.Index članka
Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj?
Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije
Što kad nema vjetra?
Vjetroelektrane i emisije
Vjetroelektrane i spremnici energije
Vjetroelektrane i promjena načina planiranja EES-a
Vjetroelektrane i prijenosna mreža
Ekonomija vjetroelektrana
Vjetroelektrane u službi razvoja
Zaključak
Reference
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?