Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Srbija provela podzakonske akte kojima ?e potaknuti investicije u vjetroelektrane E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 16 Kolovoz 2016 13:58

Srbija je na sjednici vlade održanoj 13. lipnja 2016. godine donijela uredbe kojima se poti?e proizvodnja elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i proizvodnja iz kogeneracije.

Na sjednici su donesene slijede?e uredbe:

  1. Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlaš?enog proizvo?a?a, privremenog povlaš?enog proizvo?a?a i proizvo?a?a elektri?ne energije iz obnovl?ivih izvora energije
  2. Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovl?ivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje elektri?ne i toplotne energije
  3. Uredba o ugovoru o otkupu elektri?ne energije.

Ova odredba mogla bi da kona?no omogu?i investicije od ?ak milijardu eura u vjetroelektrane u Srbiji. Predvi?a se da ?e sada strane banke biti voljne financirati projekte u Srbiji. Financijske ustanove, EBRD, Ameri?ki investicijski fond i investitori upravo su bili najve?i zagovornici usvajanja ovih podzakonskih odredbi.

Uredbama su otklonjeni brojni rizici i nedostatci prethodne regulative ?ime je dodatno unaprije?en pravni okvir u sektoru obnovl?ivih izvora energije. Uredbe su objavl?ene u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 56/16 od 15. lipnja 2016. godine, a više informacija o njima možete na?i ovdje.

Tags:     srbija      uredbe      elektri?na energija      vjetroelektrane      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?