Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Prve vjetroelektrane u BIH E-mail
Autor Nives Jerki?   
Ponedjeljak, 06 Rujan 2010 00:00

Izgradnja prve vjetroelektrane donijet ?e zna?ane promjene gospodarstvu BIH, te ?e se osim opskrbe elektri?nom energijom stvoriti važni preduvjeti za daljnji razvoj poduzetništva i industrije u cijeloj okolici, što zna?i otvaranje novih radnih mjesta, obnova prometne infrastrukture kao i mnoge druge prednosti za širu zajednicu.

Na projektu izgradnje prve vjetroelektrane rade "Elektroprivreda BiH" i "Elektoprivreda HZHB“. "Elektroprivreda BiH" planira realizaciju vjetroelektrane na lokaciji Podveležje-Mostar, u centru Hercegova?ko- neretvanskog Kantona. Vjetroelektrana minimalne snage 32MW sadrži 16 vjetroagregata, minimalne snage svakog vjetroagregata od po 2 MW. Izgradnja je podjeljena u dvije faze pa ?e u prvoj fazi ve? idu?e godine biti izgra?ena i puštena u pogon dva vjetroagregata, dok ?e druga faza - izgradnja i puštanje u pogon dodatnih 14 vjetroagregata, biti završena u 2012. godini.

Hajrudin Džafo, voditelj projekta u EPBiH, izjavio je za "San" da ?e ukupna godišnja proizvodnja elektri?ne energije iz ove vjetroelektrane biti oko 70 gigavat sati, a planirane su ukupne investicije u iznosu od 40,7 milijuna eura. Tako?er, napominje da Vjetroelektrana Podveležje predstavlja proizvodni kapacitet ?iste energije na bazi obnovljivog izvora primarne energije, koji nije optere?en emisijom stakleni?kih plinova.

U cilju dugoro?nog osiguranja elektri?ne energije radi zadovoljenja vlastitih potreba, pokrivanja deficita elektri?ne energije te promocije obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija stakleni?kih plinova, na prostoru djelovanja "Elektoprivrede HZHB", intenzivno se radi na pripremi projekata vjetroelektrana koji su u razli?itim fazama realizacije. Aktivnosti na pripremi ovih projekata traju od 2004. god.

Prema Daliboru Marin?i?u, voditelju projekta u "EP HZHB", za dvije vjetroelektrane - Velika Vlajna Mostar i Pokle?ani Op?ina Posušje – pokrenute su procedure za dodjelu koncesije te se priprema projektna dokumentacija. Najdalje su odmakli u realizaciji prve vjetroelektrane u BiH Mesihovina u op?ini Tomislavgrad snage 44 MW za koju su osigurana sredstva ukupne investicije 78 milijuna eura. Nakon što je dobivena koncesija i dozvola za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, u završnoj je fazi dobivanje urbanisti?ke saglasnosti kod nadležnog federalnog ministarstva. Tako?er je u završnoj fazi izbor konzultantske ku?e za provedbu natje?ajne procedure, nadzor nad izgradnjom te puštanje u pogon VE Mesihovina. U tijeku su aktivnosti pripreme gradilišta i ure?enja pristupnog puta do lokacije VE Mesihovina ?ija izgradnja je u planu u slijede?e tri godine.

Izvor: http://www.energetika.ba

Tags:     vjetroelektrana      Podveležje      Mostar      EP BiH
 
Komentari (1)
MOGU?E SVJEDO?ENSTVO KAKO SAM DOBIO KREDIT
1ÄŚetvrtak, 22 Srpanj 2021 03:45
vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
Pozdrav pozdrav svima vama. Zovem se Marija Magdalena, samohrana sam majka 3 djece, želim podijeliti opipljivo svjedocanstvo o tome kako sam od bogobojazne žene, gospode Vladimire Franke, dobila zajam od 50,000 eura pod 3%. Ako vas zanima dobivanje zajma molimo kontaktirajte ga. Uvjeravam vas da je sigurno, hvala. E-adresa: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?