Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 28 Rujan 2010 10:49

Prošlog tjedna (21.-25.9.2010.) održan je Husum Wind Fair, jedan od najve?ih me?unarodnih doga?aja na podru?ju energije vjetra. Sajam je okupio više od 980 izlaga?a iz 35 razli?itih država, te preko 25.000 posjetitelja iz sedamdesetak zemalja diljem svijeta.

Povijest

Prvi sajam u Husumu pod nazivom „Husum Wind Energy Days“ održan je 1989. godine, kada se energija vjetra nije niti približno smatrala perspektivnim izvorom energije. Dvadesetak izlaga?a okupilo je oko 10.000 posjetitelja unutar jedne sajamske hale. Za usporedbu, danas se na sajmu nalazi šest velikih hala, uz dodatni vanjski izlaga?ki prostor i konferencijski dio, gdje se održavaju prigodna predavanja tijekom sajma. Tijekom godina, broj izlaga?a i posjetitelja konstantno je rastao dosegavši današnje brojke od preko 980 izlaga?a i preko 25.000 posjetitelja.

Husum je ina?e manji grad u pokrajini Schleswig-Holstein na sjeveru Njema?ke, oko 140 kilometara sjeverno od Hamburga. Ima oko 22.000 stanovnika, a najpoznatiji je upravo po sajmu vjetroenergetike koji se tamo održava svake dvije godine.

Izlaga?i i novosti

Sajam je okupio sve najve?e igra?e iz podru?ja vjetroenergetike – proizvo?a?e vjetroagregata, pojedinih dijelova vjetroagregata, elektri?ne opreme, razne ostale opreme (npr. mjerna oprema, kablovi, ulja, alpinisti?ka i zaštitna oprema, itd.), gra?evinska poduze?a, servisna poduze?a, konzultantske kompanije, banke i investitore, ?ak i poduze?a koja se ne bave vjetroenergetikom -  jedan od izložaka bio je i solarni automobil.

Vjetroagregati

Osim najve?ih i ve? etabliranih proizvo?a?a vjetroagregata, kao što su Vestas, Enercon, Siemens, Nordex, General Electric ili Repower, pojavilo se i mnoštvo malih, relativno nepoznatih proizvo?a?a s novim konceptima. Uo?ljiv je trend prelaska na vjetroagregate bez mjenja?ke kutije, koje je prvi patentirao Enercon i koji je trenutno vode?i u tom tržišnom segmentu. Takve nove koncepte razvijaju sve vode?e kompanije, a General Electric ve? i nudi vjetroagregat za pu?inske vjetroelektrane jedini?ne snage 4 MW koji se bazira na konceptu bez mjenja?ke kutije. Tako?er je primjetan i trend primjene generatora s permanentnim magnetima, koji ne trebaju elektri?nu energiju iz mreže za uzbudu. Standardna jedini?na snaga vjetroagregata i dalje se kre?e izme?u 2 i 3 MW za kopnene lokacije, ali se fokus sve više okre?e prema pu?inskim vjetroelektranama koje su idealne za vjetroagregate ve?ih jedini?nih snaga. Osim ve? spomenutog vjetroagregata General Electrica snage 4 MW, ve? kao standardni postoje i vjetroagregati snage 5 MW (npr. Repower), a najnoviji Enerconov vjetroagregat ima jedini?nu snagu od ?ak 7,5 MW.

Posebnu atrakciju pripremio je Vestas koji je dostavio gondolu svog najnovijeg vjetroagregata V112 jedini?ne snage 3 MW u stvarnoj veli?ini, te unutar nje pripremio malo kino s 3D projekcijama koje su svakih pola sata zainteresiranim posjetiteljima prikazivale dizajn i funkcionalnost tog vjetroagregata. Za gledanje je bilo potrebno nošenje posebnih nao?ala, a prikaz je povremeno izazivao i vrtoglavicu jer je prili?no realno prikazivao i stvaran pogled s visine gondole vjetroagregata prema vodi u kojoj je se ona (virtualno) nalazila.

 Index ÄŤlanka
Održan najve?i sajam vjetroenergetike u svijetu
Mjenja?ke kutije
Mjerenje vjetropotencijala
Konzultantske i financijske ku?e
Mali vjetroagregati i ostalo
Zabavna strana sajma
Sve stranice
 
Komentari (1)
....
1Utorak, 28 Rujan 2010 11:12
Vjenceslav
zanimljiv, profesionalno pisan ?lanak...

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?