Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 06 Rujan 2010 20:40

U Londonu ?e se 08. i 09. rujna ove godine održati konferencija pod nazivom "Offshore Wind Farm Operations & Maintenance Excellence Conference 2010". Konferencija je posve?ena pogonu i održavanju sve zastupljenijih priobalnih vjetroelektrana ?ija je jedna od glavnih specifi?nosti komplicirano održavanje koje zahtjeva pomno planiranje i analize rizika.

Konferencija stavlja poseban naglasak na:

  • u?enje iz prakti?nih iskustava pogona i održavanja postoje?ih vjetroelektrana,
  • što kvalitetniju procjenu rizika i troškova pogona i održavanja priobalnih vjetroelektrana,
  • najnovija saznanja o mogu?im optimiranjima procesa pogona i održavanja,
  • shva?anje koja pravila vrijede i za vjetroelektrane odmaknute daleko od obale u istim omjerima,
  • shva?anje što se sve može nau?iti i primijeniti iz naftne industrije,
  • nalaženje rješenja za smanjivanje troškova i pove?anje u?inkovitosti, itd.

Dodatne detalje o konferenciji možete prona?i na www.tacook.co.uk

Tags:
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?