Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Moderni vjetroagregati i pretvorba energije - Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata E-mail
Autor Leo Jerki?   

Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata

Postoje dva osnovna tipa konstrukcije vjetroagregata: vjetroagregat s horizontalnom osi vrtnje rotora (HAWT - Horizontal Axis Wind Turbine) i vjetroagregat s vertikalnom osi rotora (VAWT - Vertical Axis WindTurbine). VAWT su danas rijetko zastupljeni zbog slabije iskoristivosti i zbog preslabe brzine vjetra pri tlu (gradili su se bez stupa, a konstrukcija je primjenjiva i prakti?na kod izvedbe malih vjetroagregata). VAWT vjetroagregati bi mogli svoju primjenu na?i i u budu?im pu?inskim/plutaju?im vjetroelektranama.

Savonius
Savonius vjetroagregat

Postoje i podvrste vjetroagregata kao što su Savoniusov vjetroagregat, Giromill i Darrieusov vjetroagregat. Darrieusov vjetroagregat ima dobru efikasnost, ali malu pouzdanost zbog velikih mehani?kih naprezanja. Giromill je sli?an Darrieusovom vjetroagregatu, a glavna razlika je što su lopatice ravne u odnosu na zakrivljene kod Darrieusovog agregata ?ime vjetroagregati postaju pouzdaniji i efikasniji. Savoniusov je VAWT tip vjetroagregata koji energiju vjetra pretvara u moment na rotiraju?em trupu, te nisu toliko efikasne ali su jako pouzdane.

Darrieus
Darrieusov vjetroagregat

Postoje i potpuno novi oblici iskorištavanja energije vjetra koji još nisu postali komercijalni kao što su Windbelt, o kojem smo ve? pisali i koji radi na osnovi vibracija koje nastaju gibanjem vjetra, piezoelektri?ni vjetroagregati za korištenje s malim elektroni?kim ure?ajima, zra?ni vjetroagregati koji rade na principu kiteova i “lete” zrakom na visokim nadmorskim visinama, i mnogi drugi.

Giromill
Giromill

Kod HAWT vjetroagregata postoje dvije izvedbe lopatice rotora i to sa zavjetrinske, odnosno s privjetrinske strane stupa. Smještaj sa zavjetrinske strane stupa ima puno više nedostataka (najve?e je uvijanje elektri?nih kabela), tako da se koristi u puno manjoj mjeri i to samo za jedinice manjih snaga. Broj lopatica kod privjetrinske izvedbe je ?eš?e neparan zbog ve?e stabilnosti u takvoj konfiguraciji. U zadnje vrijeme se ponovno razvijaju privjetrinski vjetroagregati sa dvije lopatice ?ija je glavna prednost da su 20-25% jeftiniji i da imaju ve?u pouzdanost, te se lakše postavljaju. S druge strane oni proizvode manje elektri?ne energije i nisu toliko efikasni.

Postoji i podjela s obzirom na mjesto korištenja vjetroagregata i to na kopnene, priobalne i pu?inske vjetroagregate. Kopneni se najduže koriste, te ih ima uvjerljivo najviše. Priobalni se ozbiljno razvijaju zadnjih par godina, te su op?enito ve?i od kopnenih i s vremenom ?e ih biti sve više, a pu?inski odnosno plutaju?i koji bi se nalazili na otvorenom moru zasada tek postoje kao pilot projekti. Tri osnovne cjeline vjetroagregata s privjetrinske strane su: vjetroturbina, kabina i stup. U nastavku teksta ?e se obraditi dijelovi jednog standardnog op?eg vjetroagregata.

priobalna vjetroelektranaIndex ÄŤlanka
Moderni vjetroagregati i pretvorba energije
Odre?ivanje vjetropotencijala na lokaciji vjetroelektrane
Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata
Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata #2
Stanje u svijeti danas
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?