Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Moderni vjetroagregati i pretvorba energije - Stanje u svijeti danas E-mail
Autor Leo Jerki?   

Stanje u svijetu danas

Krajem 2010. na svijetu je bilo instalirano oko 197 GW vjetroagregata, a godišnji prirast je bio oko 35 - 40 GW (37.642 MW 2010.). Kina je preuzela vode?e mjesto u godišnjoj koli?ini instalacija sa udjelom ve?im od 50%, a i vode?e mjesto u ukupno instaliranoj snazi, gdje je obišla SAD. U Europi prva dva mjesta drže Njema?ka i Španjolska.

Sektor vjetra u svijetu je tokom 2010. napravio prometa 40 milijardi eura, a u industriji vjetra je bilo zaposleno oko 670.000 ljudi. Najve?i udio energije vjetra u ukupnoj proizvodnji je u Danskoj (21%), Portugalu (18%) i Španjolskoj (16%).

Najve?i svjetski proizvo?a? vjetroagregata je trenuta?no danski Vestas, drugi je kineski Sinovel, a prate ih ameri?ki GE, i kineski Goldwind. Na petom mjestu je njema?ki Enercon.

Treba napomenuti da su moderni vjetroagregati napravljeni potpuno u skladu s zahtjevima elektri?nih prijenosnih i distribucijskih mreža, odnosno prema pravilima funkcioniranja istih, te gotovo po svemu imaju osobine klasi?nih elektrana. Jedina iznimka je intermitentnost samog izvore energije.

Tags:     vjetroagregat      vjetroagregati      moderni vjetroagregati      pretvorba energije      energija vjetra      vjetar      generator      turbina      elektri?na energija
Vezane vijesti


Index ÄŤlanka
Moderni vjetroagregati i pretvorba energije
Odre?ivanje vjetropotencijala na lokaciji vjetroelektrane
Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata
Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata #2
Stanje u svijeti danas
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?