Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 16 VeljaÄŤa 2011 00:32

Nedavno se na portalu Energetika.ba pojavio ?lanak u kojem Dušan Mraki?, državni sekretar u srpskom Ministarstvu energetike objašnjava da "ukoliko bi bile usvojene primjedbe Srpskog udruženja za energiju vjetra (Sevea) moralo bi do?i do zna?ajnog poskupljenja struje da bi Elektropvrivreda Srbije (EPS) mogla ispuniti sve financijske obaveze prema investitorima u vjetroparkove."

A primjedba se odnosi na produženje garantiranog perioda otkupa elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energija sa 12 na 20 godina. Isto tako objašnjava kako EPS struju iz obnovljivih izvora otkupljuje po znatno ve?im cijenama od trenutnih iz drugih elektrana.

Sli?ne zahtjeve o produženju ugovora o garantiranom otkupu elektri?ne energije Zajednica OIE pri HGK redovno upu?uje na Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u Hrvatskoj. I dobija sli?ne odgovore.

U istom ?lanku se spominju i ostale uobi?ajene paradigme o negativnom ekonomskom u?inku, tj. skupo?i obnovljivih izvora energije kojima se pokušava diskreditirati njihova primjena.

Kao npr. da investitori imaju zagarantirani povratak investicije, te da zemlje (a kao primjer se navodi Danska) s najve?im udjelom obnovljivih izvora energije imaju najskuplju cijenu elektri?ne energije za gra?ane.

Naravno, sli?na razmišljanja su vrlo aktualna i u Hrvatskoj.

vjetroagregat

Te i takve izjave nažalost ne govore do kraja cijelu istinu, te se time pokušava stvoriti negativno ozra?je za primjenu obnovljivih izvora energije. Istina je da obnovljivi izvori energije u prakti?ki svim zemljama svijeta dobivaju ili ?e uskoro dobivati garantirane ugovore o otkupu elektri?ne energije na odre?eno vrijeme da bi se privukle privatne investicije i osigurao brži povrat sredstava, tj. osiguralo da privatne investicije u?u i u sektor energetike, a ne samo u druge daleko isplativije sektore. To je jednostavno nužno da bi se i energetski sektor podvrgnuo zakonu tržišta, te se time pokrenuo brži napredak jedne grane gospodarstva koja se u zadnjih 100+ godina bazira na istim principima – a za koje je danas sasvim jasno da su dugoro?no neodrživi.

Me?utim, elektroprivrede koje pri tome tvrde da su klasi?ni izvori energije iz vlastitih pogona daleko jeftiniji od cijene koju pla?aju za obnovljive zaboravljaju da su i fosilna goriva, te njihovo korištenje itekako subvencionirani na više na?ina (ne samo ?injenicom da vrlo rijetki pla?aju penale za zaga?enje okoliša) i da je pri tome ve?ina tih izvora ve? jednom, ako ne i više puta amortizirana, te je stoga lako odrediti minimalnu otkupnu cijenu energije sebi samima.

Primjerice, proizvodna cijena elektri?ne energije iz vjetroelektrana danas, nakon povrata investicije i amortiziranja opreme u garantiranom otkupnom roku elektri?ne energije na prosje?nim lokacijama je jeftinija od bilo kojeg drugog izvora energije. Razlog je jednostavan. Gorivo je besplatno, a troškovi vo?enja i održavanja su minimalni s jednim godišnjim servisom i daljinskim upravljanjem pogona putem sofisticirane elektronike i ra?unala.


To ukazuje na potrebu druga?ije evaluacije obnovljivih izvora energije i njihove uloge u ekonomskoj strukturi proizvodnih pogona elektri?ne energije. Jer, iako je istina da su zbog jako velikih kapitalnih troškova oni u po?etku skuplji, dugoro?no gledano kroz cijeli vijek rada su itekako konkurentni bilo kojem drugom izvoru elektri?ne energije. Razlog je i opet – besplatno gorivo! A s obzirom da i ovdje spomenute Srbija i Hrvatska nužno moraju pove?ati svoje proizvodne pogone elektri?ne energije vrlo je upitno da li bi novi proizvodni pogoni mogli proizvoditi struju jeftiniju od one poticajne za primjerice vjetroelektrane u periodu dok se isti ne bi amortizirali.

Argumenti o najskupljoj elektri?noj energiji u Danskoj isto ne govore cijelu pri?u. Jer Danska i sli?ne države nemaju samo najskuplju elektri?nu energiju za potroša?e. Me?u najskupljima su u tim državama i nekretnine, automobili, gorivo, itd. To je više odraz standarda i socijalnog karaktera države nego upotrebe OIE. Istina je da je cijena elektri?ne energije trenutno sko?ila i da ?e se to desiti u svakoj zemlji koja po?ne zna?ajnije koristiti OIE, no ta ista Danska ?e zbog ranog starta prva po?eti osje?ati i prednosti manje cijene energije iz ve? amortiziranih obnovljivih izvora energije. Isto bi se vjerojatno desilo i gradnjom ve?eg broja novih termoelektrana, neovisno o gorivu koje pri tome koriste. A prva ?e osje?ati i prednosti ve?e sigurnosti opskrbe energijom uslijed sve nestabilnijeg tržišta fosilnim gorivima.

Zagarantirani povratak investicije OIE? Svatko tko se imalo ozbiljnije bavi ovim poslom mora znati da pri korištenju energije Sunca, vode, a posebno vjetra nema nikakvih garancija. Procjene proizvodnje iz tih izvora u dalekoj budu?nosti, odabir opreme i puno tehni?kih detalja prilikom korištenja takvih izvora utje?u na nesigurnost proizvodnje, samim time na nesigurnost i varijabilnost prihoda, pa i povrata investicije u garantiranom roku otkupa elektri?ne enrergije. I takvim problemima se sa tehni?kog aspekta mora pristupiti krajnje ozbiljno da bi projekt bio uspješan.

fotonaponski panel

Isto tako, izjave da bi pove?anje perioda otkupa sa 12 na 20 godina pove?alo cijenu elektri?ne energije za potroša?e nisu realne. Jer unato? silnom trudu teško je prona?i ijednu ozbiljnu procjenu koštanja fosilnih goriva za samo nekoliko godina unaprijed, a kamoli 12. A svi smo mi svjedoci velikih svakodnevnih potresa na tom tržištu, koje ?e po nekim procjenama i nestati za nekoliko desetlje?a zbog iskorištenosti ve?ine komercijalno dostupnih sirovina. Prema tome tko to danas može tvrditi da ?e sadašnja otkupna cijena elektri?ne energije iz OIE biti skuplja od struje proizvedene iz klasi?nih elektrana za 12 godina? Dapa?e, produljenjem otkupa možda bi si država dugoro?no osigurala jeftiniju elektri?nu energiju. A istovremeno bi se pojednostavilo trenutno izuzetno zahtjevno i komplicirano financiranje projekata OIE u našoj regiji koju banke smatraju nesigurnom, te sukladno tome name?u ve?e kamatne stope nego u razvijenim i stabilnim državama, što vrlo negativno utje?e na investicije.

I na kraju, iako je ovdje puno pažnje posve?eno ekonomici obnovljivih izvora energije, upotrebu istih ne bismo uop?e smjeli gledati (samo) kroz tu prizmu, nego i kroz prizmu ve?e društvene koristi, sigurnosti opskrbe, ?istijeg okoliša, kvalitetnijeg životnog prostora i sli?nih „sitnica“, na koje se (a nadam se da ve?ina misli isto) ne može staviti cijena.

Tags:     elektri?na energija      struja      obnovljivi izvori energije      vjetroelektrane      cijena      skupo      ekonomika      održivost
Index ÄŤlanka
Skupa elektri?na energija iz obnovljivih izvora energije – istina ili mit?
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?