Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Energetska neovisnost - otok Mljet - Stranica 2 E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 17 Listopad 2012 20:56

Izrada i rezultati mogu?ih scenarija

U želji da se otok Mljet pokuša napraviti u potpunosti obnovljivim otokom, odnosno u potpunosti neovisnim otokom, izra?eno je 18 mogu?ih scenarija koji se razlikuju po instaliranoj tehnologiji, te razli?itim ciljevima koji su se željeli posti?i. Scenariji su ra?unati za tri godine, s tim da je 2005. godina uzeta kao po?etna godina, a 2010. i 2015. godina kao ciljane godine. U po?etnoj godini u svim scenarijima opskrba elektri?nom energijom odvijala se samo putem podmorskih kabela dok bi se u 2010. ve? instalirale pojedine proizvodne jedinice. Svi scenariji prora?unati su pomo?u ra?unalnog programa H2RES, ?ija je svrha energetsko planiranje otoka s mogu?noš?u sagledavanja razli?itih scenarija kako bi se omogu?ila bolja penetracija elektri?ne energije iz obnovljivih izvora u energetski sustav otoka, te da bi se napravili energetski sustavi otoka koji su 100% obnovljivi, odnosno koriste samo obnovljive izvore energije.

Razmatrani scenariji mogu se podijeliti u dvije grupe; prvu grupu predstavljaju scenariji u kojima je nametnuto 30% satno ograni?enje na udio elektri?ne energije iz obnovljivih izvora, što zna?i da u svim ovim scenarijima u jednom satu mreža elektroenergetskog sustava na otoku može maksimalno prihvatiti do 30% elektri?ne energije, dok ostatak elektri?ne energije iz obnovljivih izvora mora biti ili spremljen ili odba?en (odbacivanje se postiže smanjivanjem efikasnosti kod vjetroagregata ili iskap?anjem proizvodnih jedinica). Drugu grupu scenarija ?ine oni u kojima nema ograni?enja na penetraciju elektri?ne energije, pa u slu?aju da ima dovoljno vjetra ili sun?evog zra?enja cijelo optere?enje sustava biti ?e pokriveno ovim obnovljivim izvorima. Pretpostavljeno je da se za kontrolu frekvencije i napona koriste napredne tehnologije, te je mogu?e izvesti viškove elektri?ne energije u sustav na kopnu.

Scenariji se razlikuju i po instaliranim tehnologijama, pa tako prvih šest scenarija ima samo instaliranu tehnologiju za iskorištavanje obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane, fotonaponski moduli i njihove kombinacije). U drugim scenarijima, osim jedinica za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, instalirana je i "vodikova petlja" (goriva ?elija, elektrolizer i spremnik za vodik), dok se u scenarijima s 30% ograni?enjem goriva ?elija koristila samo za pokrivanje tjednih vršnih optere?enja, odnosno kad je optere?enje sustava bilo ve?e od 80% tjednog maksimuma.

U slijede?im tablicama prikazani su rezultati izdvojenih scenarija:

Instalirana snaga  u scenarijima sa 30% ograni?enjem

Tablica 2 Instalirana snaga  u scenarijima sa 30% ograni?enjem

Instalirana snaga  2015., scenarij sa 100% dozvoljenom penetracijom

Tablica 3 Instalirana snaga  2015., scenarij sa 100% dozvoljenom penetracijom

Pokrivanje potrošnje elektri?ne energije na otoku Mljetu u 2010. i 2015. godini

Tablica 4 Pokrivanje potrošnje elektri?ne energije na otoku Mljetu u 2010. i 2015. godini

Izvezena elektri?na energija u scenarijima sa 100% dozvoljenom penetracijom [MWh]

Tablica 5 Izvezena elektri?na energija u scenarijima sa 100% dozvoljenom penetracijom [MWh]

Pokrivanje potrošnje u tehni?ki najostvarivijem scenariju uklju?uje samo kombinaciju vjetroagregata i solarnih sustava, te se odvija uz ograni?enje od 30% satne penetracije (Slika 2 i Slika 3).

Pokrivanje potrošnje, scenarij 5

Dodatno pove?anje može se ostvariti ako se u energetski sustav uklju?e goriva ?elija, elektrolizer i spremnik za vodik. Na slici 4 prikazano je pokrivanje potrošnje u scenariju 17, u kojem je instalirana goriva ?elija za pokrivanje vršnih optere?enja, te je stavljena potrošnja vodika za potrebe transporta, ?ime godišnja penetracija obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav otoka iznosi 18%.

Pokrivanje potrošnje, scenarij 17

Slika 4 Pokrivanje potrošnje, scenarij 17

U scenarijima bez satnog ograni?enja na penetraciju elektri?ne energije mogu?e je posti?i znatno ve?u godišnju penetraciju, pa scenarij 12, koji ima instaliranu "vodikovu petlju", predstavlja 100% obnovljivi scenarij s obzirom na potrošnju elektri?ne energije.

Pokrivanje potrošnje u 2010.

Slika 5 Pokrivanje potrošnje u 2010.

Na Slici 6 prikazana je opskrba elektri?nom energijom u scenariju 18 koji je, s obzirom na potrošnju elektri?ne energije i na potrošnju vodika u transportu, 100% obnovljiv scenarij.

Pokrivanje potrošnje u  scenariju 18

Slika 6 Pokrivanje potrošnje u  scenariju 18

Tags:     Energetska neovisnost otoka      Mljet


Index ÄŤlanka
Energetska neovisnost - otok Mljet
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?