Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Problematika integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sustav Hrvatske E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 21 OĹľujak 2012 02:09

Kako smo i najavili ju?er je na Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva održano predavanje pod nazivom “Problematika integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sustav Hrvatske”. Predavanje su organizirali Odjel za elektroenergetiku i Odjel za obrazovanje IEEE-a, a održao ga je Marko Lovri?, pomo?nik direktora HEP–OPS-a.

Integracija vjetroalektranaPredavanje je bilo koncipirano tako da se naglasi koji su to izazovi i novi procesi potrebni prilikom vo?enja mreže u uvjetima neminovne ve?e integracije vjetroelektrana. Zaklju?ci s predavanja su pokušali odgovoriti na sljede?e pitanje - Ima li dovoljno vremena za pripremu i postepenu prilagodbu postoje?e prakse planiranja i vo?enja EES-a RH u uvjetima pove?ane razine integracije VE? Te što treba prou?iti i uzeti u obzir da se isto ostvari.

Ukratko - potrebno je istražiti parametre varijabilnosti i nesigurnosti proizvodnje vjetroelektrana na planiranje i vo?enje EES-a, osiguranje potrebnih pomo?nih usluga i sekundarne i tercijarne rezerve snage, potrebne regulacije, energije uravnoteženja i dr. Tako?er je potrebno prou?iti varijabilnost postoje?ih vjetroelektrana i varijabilnost vjetra na budu?im lokacijama vjetroelektrana. Vrlo bitno je i dopuniti odgovaraju?e zakonske i tehni?ke regulative u cilju definiranja transparentnih operativnih procedura i ekonomskih odnosa. Jedan od klju?nih elemenata je i ovladavanje prognosti?kim modelima za planiranje rada EES-a u uvjetima visoke penetracije vjetroelektrana.

Kao zadnji korak potrebno je napraviti plan postepenog uvo?enja potpuno komercijalnog uklapanja vjetroelektrana u tržište elektri?ne energije, s punom odgovornoš?u i rizicima za ugovaranje isporuke elektri?ne energije, troškova regulacije i uravnoteženja, i sl.

Cijelu prezentaciju možete prona?i na ovom LINKU.

Tags:     FER      HEP      IEEE      predavanje      integracija vjetroelektrana      elektroenergetski sustav
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?