Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Varijacije u proizvodnji vjetroelektrana, o?ekivanja i postignu?a E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 30 Svibanj 2012 19:29

U Opatiji je u ponedjeljak 21.5. održan seminar pod naslovom "Pove?anje udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije u proizvodnom sustavu Republike Hrvatske, s naglaskom na velike vjetroelektrane", koji smo i najavili. Svoje vi?enje ovoga problema iznijeli su Goran Majstrovi? sa Energetskog instituta Hrvoje Požar, Ranko Goi? sa FESB-a u Splitu i Marko Lovri?, zamjenik direktora HEP-OPS-a. Autori seminara su kroz predavanja iznijeli svoja stajališta, utemeljena na vlastitom iskustvu i znanstveno-istraživa?kom radu, s ciljem su?eljavanja razli?itih stavova prisutnih autora i sudionika seminara, o aspektima integracije ve?eg udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije u elektroenergetsku mrežu Hrvatske. U nastavku vam donosimo kompletni rad/prezentaciju dr.sc. Gorana Majstrovi?a, kao i to?ke oko kojih se ve?ina sudionika seminara složila, nakon što smo neki dan objavili i rad dr.sc. Ranka Goi?a.

U radu dr. Majstrovi?a prezentirana su postignu?a i o?ekivanja udjela vjetroelektrana i varijacija u njihovoj proizvodnji na tržištima u regiji s posebnim naglaskom na Bugarsku, Rumunjsku, Hrvatsku i BiH, ali i sa osvrtom na neka EU tržišta i budu?a o?ekivanja u cijeloj regiji.

Uz prezentaciju autor nam je izjavio da se ve?ina sudionika seminara složila da je:

- postoje?a razina regulacijske snage u HR daleko ispod potreba,
- za ve?u integraciju VE nužno pove?ati regulacijsku rezervu (sekundarnu, odnosno automatizirati tercijarnu), što je mogu?e i izvedivo,
- za ve?u integraciju VE nužno uvesti cjeloviti mehanizam pomo?nih usluga,
- za ve?u integraciju VE nužno uvesti kvalitetnu prognozu proizvodnje VE,
- neprihvatljivo da EES Hrvatske zna?ajno odstupa od ugovorenih razmjena prema susjedima (kao što sam ja prikazao za EES BiH), odnosno da se treba regulirati unutar vlastitog sustava,
- krajnje vrijeme da se nešto napravi po pitanju svega ranije navedenog.

Cijela prezentacija u PDF-u je dostupna na: Obnovljivi.com/pdf/PDF_VJETROELEKTRANE_COM/Majstrovic_MIPRO_IRP_seminar_2012.pdf

Tags:     seminar      MIPRO      IEEE      Opatija      obnovljivi izvori energije      opatija      vjetroelektrane      integracija      elektroenergetski sustav      Goi?      FESB
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?