Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

RSPB objavio plan o upotrebi vjetroagregata E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 18 Srpanj 2012 15:05

RSPB (The Royal Society for the protection of Birds), englesko udruženje za zaštitu ptica, najavilo je planove o izgradnji vjetroagregata pored svojih ureda u mjestu Sandy, Bedfordshire.

RSPB ulaže u energiju vjetraU RSPB-u vjeruju kako obnovljivi izvori energije imaju klju?nu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, koje trenutno predstavljaju najve?u pojedina?nu prijetnju dugoro?nom opstanku ptica i životinja u divljini. U sklopu svoje kampanje za smanjenje emisija stakleni?kih plinova, RSPB je obvezan smanjiti vlastiti karbonski otisak korištenjem energije iz obnovljivih izvora energije kada god je to mogu?e.

RSPB ?e, u suradnji sa Ecotricity, uskoro na navedenoj lokaciji postaviti ure?aje za mjerenje vjetra. To je prvi korak u odre?ivanju je li lokacija dovoljno prikladna za instaliranje vjetroagregata.

Ukoliko se lokacija pokaže prikladna, najranije u kolovozu 2013. godine RSPB ?e postaviti vjetroagregat koji bi trebao zadovoljiti dvije tre?ine svih njihovih potreba za elektri?nom energijom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Udruženje želi promovirati upotrebu energije vjetra na svim lokacijama gdje vjetroagregati nemaju utjecaja na životinjski život, te vjeruju da je ova lokacija upravo jedna od takvih.

Svi bi trebali imati neku ulogu u pomaganju ostvarivanja vladinih ciljeva za smanjenje stakleni?kih plinova za 80% do 2050. godine, a ovaj vjetroagregat biti ?e jedan od koraka udruženja u ostvarivanju cilja, izjavio je Martin Harper, direktor o?uvanja u RSPB. On tako?er smatra da je potrebna revolucija u na?inu na koji proizvodimo i koristimo energiju, ali pri tom je potrebno biti u skladu s prirodnim staništem na lokaciji.

Odre?eni dizajn i lokacija vjetroagregata mogu imati minimalan utjecaj na životinje u divljini. RSPB je do sada prou?io 1.500 vjetroelektrana i samo mali broj njih, oko 6%, mogao bi donekle utjecati na životinjsku populaciju. U ve?ini slu?ajeva developeri prihvate primjedbu i redizajniraju planove kako vjetroagregati ne bi imali utjecaja, zaklju?uje Harper.

Postavljanjem vjetroagregata u svojem sjedištu RSPB želi demonstrirati da uz odre?ene procjene utjecaja na okoliš, ispravno planiranje i dizajn obnovljivi izvori energije mogu biti u zajedni?kom skladu s okolinom u kojoj se nalaze.

Dale Vince, osniva? Ecotricity-a, istaknuo je da je misija ove kompanije promijeniti na?in na koji se proizvodi energija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od klju?nog je zna?aja da projekti energije vjetra pruže svoje vitalne prednosti uz minimalan utjecaj na okolinu. Kako bi se to osiguralo, Ecotricity provodi detaljne studije na 27 podru?ja sa potencijalim utjecajem. Njihov cilj je osigurati da svaki projekt energije vjetra bude u skladu s okolinom, i za ljude i za životinje, kroz cijeli svoj vijek rada.

Studije koje su do sada provedene pokazale su da je lokacija koju je RSPB odabrao prihvatljiva za postavljanje vjetroagregata koji ?e uvelike doprinjeti smanjenju emisija, ali i same cijene elektri?ne energije RSPB-u.

 

Izvor: http://www.rspb.org.uk/

Tags:     RSPB      UK      utjecaj vjetroelektrana      ptice      Ecotricity      studija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?