Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Kampanja Act On Facts E-mail
Autor Iva Zelenko   
Četvrtak, 20 Lipanj 2013 09:16

Kompanija Vestas pokre?e kampanju Act On Facts, koja za cilj ima boriti se protiv neistinih informacija o energiji vjetra koje ?esto nalazimo u medijima.

Act On FactsOvog tjedna Vestas pokre?e prvu fazu svjetske kampanje Act On Facts kojoj je cilj razdvojiti mitove od ?injenica, te informirati javnost o politi?koj podrci za energiju vjetra. Kampanja ima jedinstven pristup kako bi se suo?ila s odre?enim poslovnim izazovima, koji obuhva?aju razli?ite marketinke i komunikacijske platforme, te platforme za odnose s javno?u.

Za po?etak u Autraliji, jednoj od regija s najvie negativnog publiciteta prema energiji vjetra, kampanja ?e prvi doga?aj odrati na Sveu?ilitu Melbourne, a uklju?ivati ?e javne rasprave prenoene u ivo, vezane za taktike upotrebljavane od strane aktivisti?kih skupina koje se zalau protiv energije vjetra i odrednice koje pokazuju to industrija energije vjetra moe u?initi kako bi ohrabrila zagovornike energije vjetra na aktivnije sudjelovanje.

Samu kampanju, koja uklju?uje i internet stranicu http://www.actonfacts.org/, otvoriti ?e, i promovirati vode?i stru?njaci industrije energije vjetra, uklju?uju?i Milesa Georgea, rukovode?eg direktora u Infigen Energy, i Mortena Albaeka, vieg potpredsjednika grupacije Vestas. Internet stranica obuhva?a dokumentiranu, ?injeni?nu bazu informacija koja bi trebala pomo?i otkrivanju kampanja koje provode protivnici energije vjetra, ali i ponuditi aktualne informacije o incijativama podrke energiji vjetra u koje ?e se mo?i uklju?iti i lokalno stanovnitvo.

Izvor: http://www.vestas.com/

Tags:     Vestas      Act On Facts      kampanja za energiju vjetra
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?