Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Izraelski obnovljivi sektor se nalazi na prekretnici E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 25 VeljaÄŤa 2014 23:20

Izraelska komisija za obnovljive izvore energije u ministarstvu je prošli tjedan odobrila transfer 290 MW kvote za obnovljive izvore energije u solarni fotonaponski sektor. Specifi?no je u solarne fotonaponske sustave preba?ena kvota od 70 MW velikih vjetroelektrana, 20 MW malih vjetroagregata (do 50 kW) i 200 MW solarnih toplinskih elektrana.

Komisija tvrdi da ?e ovo pomo?i Izraelu da dostigne cilj od 10% elektri?ne energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine. Dodatno lokalni novinari tvrde da Ministar za zaštitu okoliša Amir Peretz gura 60 MW kvote za bioplin u solarni fotonapon s ciljem uštede od 7,6 milijuna dolara. Izrael tvrdi da ?e cijene elektri?ne energije ostati unutar limita koji ne?e utjecati na ekonomiju.

Izraelska udruga za energiju vjetra (IsraWEA) odnosno njen CEO Gadi Hareli je objavio da ?e ovo biti tre?i puta da Ministarstvo energetike pokušava prebaciti dio kvote iz vjetroelektrana u solarne elektrane pri ?emu se prije pokušavalo prebaciti 300 MW od predvi?enih 800 MW vjetroelektrana u solarni fotonapon. IsraWEA je strogo protiv toga, pogotovo zbog toga što je vlada kona?no pri kraju uspostave zakonskog okvira za vjetroelektrane na na?in da ista bude adekvatno implementirana. Prebacivanje kvota mora biti odobreno od strane vlade i o?ekuje se da ?e i ovaj puta biti odbijeno.

Ina?e, instalacije solarnih elektrana u Izraelu idu po planu, te je tako u pogon ušla 11 MW solarna elektrana Kibbutz Samar krajem prošle godine. Do kraja idu?eg mjeseca bi trebalo u pogon u?i 60 MW solarnih elektrana na jugu u pustinji Arava. Isto tako je vlada odlu?ila osigurati zajam za 30 MW solarnih elektrana na podru?ju Judea i Samaria koje nisu mogle biti izgra?ene zbog nemogu?nosti dobivanja financiranja.

S druge strane u Izraelu trenuta?no ima samo 6 MW vjetroelektrana i to na lokaciji Golan Heights, koja usto radi sa 50% snage. Ipak, to bi se trebalo uskoro promijeniti pošto je nedavno odlu?eno promovirati gradnju velikih vjetroelektrana na ?ak 30 lokacija u državi i to ubrzavanjem isho?enja gra?evinskih dozvola.

Kriti?ari tvrde da bi glavni problem pri razvoju mogao biti plin koji trenuta?no drži 33,1% proizvodnje elektri?ne energije, a idu?e godine bi ta brojka trebala biti 50%. Sam Izrael ima veliki zalihe plina, ali tako?er tvrdi da kani puno izvoziti i to preko Cipra. Unato? tome u Izraelu ima mjesta za razvoj obnovljivih izvora energije i promociju diverzificiranog energetskog tržišta.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     izrael      obnovljivi izvori energije      solarni fotonaponski sustavi      vjetroelektrane      kvota
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?