Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 02 VeljaÄŤa 2015 22:06

Novi AWEA-in (Ameri?ka udruga za energiju vjetra) izvještaj je pokazao da se Ameri?ko tržište vjetroelektrana oporavilo prošle godine sa ?etiri puta više instaliranih vjetroelektrana nego 2013. godine.

Prošle godine je tako instalirano 4.850 MW vjetroelektrana ?ime je ukupna instalirana snaga sko?ila za 8% na ukupno 65.875 MW. Unato? prili?no impresivnom rezultatu isti je još uvijek zna?ajno manji naspram rekordne 2012. godine kada je dovršeno ?ak 13.000 MW vjetroelektrana. Industrija je za slabiji rezultat optužila nesigurnost povezanu sa poticajima koji se svake godine produžuju u zadnjem trenutku. Industrija se nada da ?e se PTC (porezna olakšica) kona?no produžiti na više godina ?ime bi se postavio stabilan regulatorni okvir za taj izvor energije i omogu?ilo daljnje smanjivanje troškova proizvodnje energije iz vjetroelektrana.

Tokom prošle godine su dovršene vjetroelektrane u 19 saveznih država, pri ?emu je izgra?ena snaga bila dovoljna za pokriti potrebe za energijom 1,4 milijuna ku?anstava. U izgradnji je skoro pa rekordan broj vjetroelektrana kao što je bilo i po?etkom prošle godine, a ukupno se radi o ?ak 12.700 MW vjetroelektrana. Trenuta?no se grade vjetroelektrane u 22 savezne države, a tokom zadnjeg kvartala prošle godine je zapo?eta gradnja za otprilike 2.800 MW vjetroelektrana.

Što se ti?e instalacija po saveznim državama vode?i je bio Texas sa 1.800 MW, a pratitelji su Oklahoma, Iowa, Washington i Colorado.

Ina?e vjetroelektrane u SAD-u sada godišnje ispla?uju više od 180 milijuna dolara vlasnicima zemljišta za korištenje istih, a tokom zadnjih pet godina su prosje?no zapošljavale 75.000 ljudi godišnje.

Izvor: www.windpowerengineering.com

Tags:     awea      vjetroelektrane      sad      instalirana snaga      texas      colorado      oklahoma      iowa      washington
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?