Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 03 Prosinac 2010 18:50

Priobalna industrija vjetra polako prelazi iz svojih pionirskih u dana kada postaje ozbiljna industrijska grana, ali prema istraživanju KPMG-a glavni problem su postali osiguravanje sredstava i mali povrat investicije.

U istraživanju koje je napravljeno 2007. problem refinanciranja duga je bio tek šesta stavka po važnosti problema, ali je danas stigla na prvo mjesto. To je posljedica ekonomske krize, te ve?ina kompanija misli da ?e taj problem financiranja ostati najzna?ajniji sve do 2012. godine.

Izvještaj otkriva da komercijalne banke koje su aktivne u sektoru priobalne industrije ne mogu financirati gradnju projekata zato što njihovi odbori ne žele prihvatiti rizike gradnje, bez vanjskih garancija, kao što bi bile garancije vlada i javnih institucija za financiranje. To bi moglo imati dalekosežne posljedice na Europske klimatske ciljeve, koji time možda ne?e biti ispunjeni.

Od 2007. priobalni vjetar u Europi se prakti?ki razvija u samo tri države: Velikoj Britaniji, Danskoj i Nizozemskoj. Velika Britanija je europski i svjetski predvodnik u koli?ini instaliranih priobalnih vjetroelektrana, te se tamo planira dugoro?no još ?ak 32 GW vjetroelektrana. Velika Britanija ima najbolju tržišnu kompenzacijsku shemu za priobalni vjetar.

U Njema?koj KPMG Frankfurt je u suradnji sa Njema?kom Fondacijom za Priobalnu Energiju Vjetra napravio analizu 7 poslovnih projekata kako bi procijenio financijsku isplativost takvog projekta. Analiza je pokazala da je povrat investicije koja je u potpunosti izgra?ena pomo?u vlastitog novca samo 7,1% što je nedovoljno za ve?i razvoj, pošto drugi obnovljivi izvori energije u Njema?koj imaju manji rizik i ve?i povrat. Zbog toga bi se tamo trebao provjeriti i prilagoditi regulatorni okvir kako bi se postigao Njema?ki cilj u priobalnim vjetroelektranama.

Izvor: www.renewableenergyofocus.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?