Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 24 OĹľujak 2010 20:04

Europska elektri?na mreža je zadnji put nadogra?ivana 1970-ih, tako da je danas stara, upitne pouzdanosti i neprilago?ena prelasku na moderne, obnovljive izvore energije. Ovo, zajedno sa dvostrukim efektom porasta potrošnje energije u Europi i sve osviještenije populacije što se ti?e okoliša, tjera odgovorne da razmisle o nadogradnji i obnovi mreže.

Od Sjevernog mora pa do Mediterana, Europa bi trebala biti opremljena mrežom koja je tehni?ki u stanju dostaviti obnovljivu energiju preko cijelog prostora EU.

U Sjevernom moru treba sagraditi podmorsku mrežu koja bi trebala biti u stanju slati energiju od priobalnih vjetroelektrana na moru do kopna – osloba?aju?i tako najve?i doma?i izvor energije u Europi – priobalni vjetar. Plan za Sjeverno more bi tako?er trebao predvidjeti me?usobnu povezanost elektri?nih mreža svih zemalja koje su dio Sjevernog mora.

Zbog ogromnog potencijala za obnovljive izvore, Balti?ka regija bi tako?er trebala imati  mrežu za modernu i zelenu tehnologiju koja ?e u potpunosti koristiti izvore energije kao što je vjetar.

Dalje na jugu, tzv. Mediteranski prsten energije bi omogu?io južnoj Europi i Sjevernoj Africi da budu djelomi?no opsrkbljene sa golemom snagom vjetra i solara u regiji.

Za vjetro industriju to su tri najvažnija „Priroitetna plana infrastrukture“ koje Europska Komisija trenuta?no razvija sa ciljem da stvori elektri?nu supermrežu u budu?nosti.

Dok je ovaj razvoj mreže klju?an da se ekološki prihvatljiva energija raširi na širokom nivou, tako?er su potrebna nova pravila i regulacije kako bi trgovina glatko funkcionirala, izjegavaju?i administrativne poteško?e. Takva pravila bi efektivno dopustila obnovljivoj energiji da se ramjenjuje na pan-Europskom nivou, smanjuju?i tako cijenu elektri?ne energije koju pla?aju kupci kroz liberalno tržište elektri?ne energije.

Izvor: www.ewea.org

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?