Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 09 VeljaÄŤa 2011 10:22

Prošli je tjedan WWF objavila izvješ?e u kojem stoji da je zadovoljavanje svjetskih energetskih potreba na „?ist, obnovljiv i ekonomi?an“ na?in mogu?e u slijede?a ?etiri desetlje?a. Objavljeno u suradnji sa Ecofys, energetskom konzultantskom kompanijom, i Office for Metropolitan Architecture, nizozemskom arhitektonskom kompanijom, „Energetsko izvješ?e“ naglašava kako ne postoje tehnološki ili financijski razlozi koji bi onemogu?ili energiji vjetra i drugim obnovljivim izvorima da stvore svijet bez emisija do 2050. godine.

Jim Leape, generalni direktor u WWF, u utorak je, na konferenciji za novinare, izjavio da ukoliko se nastavimo oslanjati na fosilna goriva, u budu?nosti ?emo se suo?iti sa velikom neizvjesnosti vezano za energetske troškove, energetsku sigurnost i utjecaj na klimatske promjene.

Energetsko izvješ?e pokazuje da u ?etiri desetlje?a možemo imati svijet vitalne ekonomije, te društva pogonjenog isklju?ivo ?istom, jeftinom i obnovljivom energijom, uz poboljšanje kvalitete života, naglasio je Leape, te je nadodao da je ovo izvješ?e više od predstavljanja mogu?eg scenarija. Ono je poziv na djelovanje, ?ime možemo dosegnuti ?iš?u obnovljivu budu?nost, no moramo po?eti raditi na tome odmah.

U izvješ?u stoji da bi energija vjetra mogla ?initi 25% udjela u ostvarivanju svjetskih potreba za elektri?nom energijom u slijede?a ?etiri desetlje?a.

Prema izvješ?u za novinare, pružanje pouzdane, ?iste i jeftine energije trebati ?e globalnu podršku sli?nu onoj kakva je ostvarena nedavno vezano za svjetsku financijsku krizu. Dugoro?no gledano, uštede ostvarene niskim energetskim troškovima bi, do 2040. godine, uravnotežile ulaganja u nove investicije u obnovljive izvore energije i energetsku u?inkovitost. Osim toga, štednja ostvarena “Business-As-Usual” scenarijem bi dosegla oko 4 trilijuna eura samo iz nižih troškova energije do 2050. godine.

U izvješ?u je navedeno da bi emisija CO2 iz sektora svjetske dobave energijom mogla biti smanjena za ?ak 80% do 2050. godine, no postoje?e energetske mreže trebaju biti modernizirane da bi energija vjetra i ostali obnovljivi izvori mogli ostvariti svoj puni potencijal.

Zaklju?eno je da bi iskorištavanje vjetra na kopnu moglo ostvariti 20% svjetske potražnje elektri?nom energijom do 2050. godine, dok bi priobalni vjetra ostvarivao 5%.

Sli?na vizionarska inicijativa, koju podupire EWEA, trenutno se odvija u Europi. Greenpeace, Europsko vije?e za obnovljivu energiju (EREC) i Europski forum za obnovljive izvore energije (EUFORES) su izdali deklaraciju o podršci 100% iskorištavanja obnovljivih izvora do 2050. godine koja je podržana od strane mnogih kompanija i organizacija.

 

Izvor: http://blog.ewea.org

Tags:     WWF      100% obnovljivi      EWEA
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?