Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Ma?arska gubi milijune eura u investicijama u energiju vjetra E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 13 Srpanj 2011 21:46

Europska i Ma?arska udruga za energiju vjetra (EWEA i MSZET) zaklju?ile su, na radionici održanoj u Budimpešti, da neambiciozni ma?arski ciljevi, kašnjenje u spajanju na elektroenergetsku mrežu i nedostatak jasno?e zakonske regulative uzrokuju propuštanje izgradnje novih vjetroelektrana, a samim time i propuštanje investicija vrijednih 42 milijuna eura koje su trebale biti ostvarene do 2010. godine.

Trenuta?na situacija o?ito je u suprotnosti s vladinim namjerama promoviranja obnovljivih izvora energije kao klju?nog podru?ja razvoja ma?arske ekonomije. To predstavlja još ve?i problem s obzirom da je cilj Europske unije 80-95% ?isti, bez emisija, energetski sektor do 2050. godine, a snažno pozitivno mišljenje javnosti opravdava veliki razvoj sektora energije vjetra.

Prema Nacionalnom akcijskom planu za obnovljive izvore energije (NREAP), Ma?arska je do kraja 2010. godine trebala imati 330 MW vjetroelektrana u pogonu, no imala je samo 295 MW. EWEA je procijenila da kapacitet koji nedostaje predstavlja investicije vrijedne 42 milijuna eura. Iako se od tada kapacitet pove?ao, zabrinjavaju?a situacija mogla bi se nastaviti i na 2011. godinu. Kako stoji u akcijskom planu, cilj Ma?arske je imati 750 MW kapaciteta energije vjetra do 2020. godine.

Kada je rije? o ciljevima za elektri?nu energiju iz obnovljivih izvora energije, Ma?arska je posljednja me?u ?lanicama EU-27. Ukoliko okolnosti budu pogodne MSZET smatra da bi Ma?arska mogla dose?i 2.020 MW.

Prihva?aju?i takve neambiciozne ciljeve za 2020. godinu Ma?arska bi mogla propustiti investicije za sektor energije vjetra u vrijednosti 450 milijuna eura, te zna?ajan rast radnih mjesta kroz slijede?ih devet godina.

Uz to, vlada unosi zna?ajan stupanj nesigurnosti raspravama o smanjenju cijene otkupa elektri?ne energije koju imaju proizvo?a?i elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije, te odga?anjem natje?aja za dodatnih 410 MW kapaciteta koji bi bio priklju?en na elektroenergetsku mrežu, iako je mreža u potpunosti spremna za dodavanje novih kapaciteta.

Nedostatak ambicija, nesigurnost zakonodavstva i kašnjenje ?ine investitore znatno opreznijima, pojasnio je Pierre Tardieu, regulatorni savjetnik u EWEA.

Ma?arski sektor energije vjetra trenutno se suo?ava sa mogu?im zastojem u 2011. godini, uz vrlo malo o?ekivanih instaliranja novih vjetroelektrana.

Ukoliko Ma?arska želi u?vrstiti svoj obe?avaju?i po?etak, i pove?ati korištenje energije vjetra, vlasti moraju pružiti investitorima više tržišta. Ukoliko postoji odgovaraju?a poticajna tarifa, i pravovremeni poziv za podnošenje ponuda, kapital ?e sam pritjecati pod uvjetom da se smanji birokracija i pruži odgovaraju?a regulatorna stabilnost. Najniža poticajna tarifa iznosi 31 HUF/kWh, izjavio je na radionici m. Fucsko, direktor Ma?arskog centra za ekonomiju okoliša.

 

Izvor: http://www.ewea.org

Tags:     EWEA      Ma?arska      ciljevi      investicije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?