Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 02 Rujan 2011 17:10

Napori koji se ulažu u izgradnju ve?ih vjetroagregata koji bi omogu?ili pridobivanje više energije iz vjetra obi?no su otežani zbog same težine lopatica vjetroagregata. Znanstvenici sa sveu?ilišta Case Western Reserve University napravili su prototip lopatice koja je zna?ajno lakša i osam puta otpornija i izdržljivija od onih koje se trenutno koriste.

Marcio Loos, znanstvenik na odjelu za makromolekularne znanosti i inženjerstvo, u suradnji sa sveu?ilišnim kolegama i istraživa?ima iz Bayer MaterialScience i Molded Fiber Glass Co., uspore?uje svojstva novih materijala sa postoje?im standardima u proizvodnji lopatica vjetroagregata.

Loos je izradio prvu poliuretansku lopaticu oja?anu sa ugljikovim nanocijevima. Želio je biti siguran da odabrani omjer ostvaruje najbolje rezultate na preliminarnim testiranjima i da se može oblikovati u odgovaraju?i dizajn.

Koriste?i malu komercijalnu lopaticu kao predložak, uspio je proizvesti lopaticu veli?ine oko 73 centimetara koja je zna?ajno lakša i otpornija u odnosu na lopatice koje se trenutno koriste.

Ideja cijelog ovog projekta je nastala u potrebi za razvojem otpornijih i lakših materijala koji bi omogu?ili proizvodnju lopatica za ve?e rotore, izjavio je Loos. To je cilj industrije.

Kako bi postigli o?ekivanu ekspanziju tržišta energije vjetra vjetroagregati trebaju bolje iskorištavati energiju vjetra. No, proizvodnja sve ve?ih lopatica nije rješenje.

Što su lopatice teže to je potrebno više vjetra za rad rotora, što zna?i da je „ulovljena“ energija manja. Što se više lopatice izvijaju na vjetru, to više gube optimalan oblik i samim time stvara se manje energije. Lakše i kru?e lopatice omogu?avaju maksimalnu iskoristivost energije i proizvodnju.

Rezultati mehani?kog ispitivanja poliuretana oja?anog ugljikovim nanocijevima pokazuju kako ovaj materijal nadmašuje trenutno korištene materijale, izjavio je Ica Manas-Zloczower, profesorica makromolekularnih znanosti i inženjeringa. Loos vrši sva ispitivanja u laboratoriju profesorice Manas-Zloczower, a ona i profesor kemijskog inženjerstva, Donald L Feke, nadziru cijeli projekt.

Kod usporedbe sa drugim materijalima za oja?avanje, znanstvenici su otkrili da su ugljikove nanocijevi po jedinici volumena lakše od ugljikovih vlakana i aluminija, te da imaju više od 5 puta ve?u vla?nu ?vrsto?u od ugljikovih vlakana i više od 60 puta ve?u vla?nu ?vrsto?u od aluminija.

Ispitivanje zamora materijala pokazalo je da oja?ani poliuretan traje oko 8 puta duže od epoksidne smole oja?ane stakloplastikom. Novi materijal bio je i 8 puta izdržljiviji kod ispitivanja lomova.

Performanse svakog ispitivanja bile su još bolje kod usporedbe sa vinil esterom oja?anim stakloplastikom, još jednom kombinacijom materijala koja se koristi pri izradi lopatica.

Loos i ostatak tima nastavaljaju ispitivanja za optimalne uvjete za stabilnu disperziju nanocijevi, najbolji distribuciju unutar poliuretana, te metode po kojima bi se to ostvarilo.

Funkcionalan prototip lopatica koje su korištene na vjetroagregatu snage 400 W biti ?e sa?uvan u laboratoriju, te ?e se korititi kako bi se u slijede?oj generaciji lopatica naglasio zna?ajan potencijal poliuretanskih sustava oja?anih ugljikovim nanocijevima, zaklju?ila je Manas-Zloczower.

Istraživanje je financirano od strane ameri?kog Odjela za energiju (DOE) i Bayer MaterialScience.

 

Izvor: http://www.sciencedaily.com

Tags:     razvoj lopatica      S.A.D.      razvoj materijala
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?