Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 07 Listopad 2011 12:06

Na konferenciji koju je Kanadsko udruženje za energiju vjetra (CanWEA) održalo u Vancouveru, zaklju?eno je da ?e, u doglednoj budu?nosti, Europa, Azija i Sjeverna Amerika ostati vode?i u razvoju iskorištavanja energije vjetra.

Predsjednik CanWEA-e i ?lan odbora u GWEC-u, Robert Hornung, izjavio je kako bi sektor energije vjetra u Južnoj Americi, Africi, Bliskom Istoku, i Australiji i Novom Zelandu tako?er trebao zabilježiti zna?ajan rast tijekom slijede?ih godina. Industrija energijom vjetra op?enito može o?ekivati svjetlu budu?nost unato? svjetskoj ekonomskoj krizi.

Hornung smatra kako je trenutno Kina klju?ni pokreta?, dok Europa ostaje stabilna energetska regija koja može o?ekivati stalan rast. No, sektor energije vjetra u Južnoj Americi je trenutno slab i nesiguran zbog nestabilnog gospodarstva i politi?ke nesigurnosti prema energiji vjetra i drugim obnovljivim izvorima energije.

GWEC izvještava kako su, do kraja 2010. godine, ukupni instalirani kapaciteti energije vjetra dosegli 194,4 GW. Prošle godine Kina je bila vode?a u svijetu sa instaliranim kapacitetom od ?ak 42,3 GW, na drugom mjestu bio je S.A.D. sa 40,1 GW, a tre?e mjesto zauzela je Njema?ka sa 27,2 GW. Španjolska, Italija, Francuska, Ujedinjeno Kraljvestvo i Danska bili su me?u deset vode?ih.

Kada je rije? o regijama, Europa je bila vode?a u svijetu, sa 86 GW; sa 58,6 GW Azija je bila druga, a Sjeverna Amerika bila je na tre?em mjestu sa 44, 1 GW.

Jacopo Moccia, direktor analize politike u EWEA, izjavio je na kongresu kako je sektor energije vjetra imao velike koristi od Europske direktive za elektri?nu energiju iz obnovljivih izvora energije iz 2001. godine i od Direktive za obnovljive izvore energije iz 2009. godine. Naglasio je i ?injenicu da je udio energije iz energije vjetra u ukupnoj europskoj potražnji za elektri?nom energijom iznosio 5,3%, te da EWEA o?ekuje kako ?e ukupni europski kapaciteti iznositi 141 GW do 2015. godine, 230 GW do 2020. godine, 324 GW do 2025. godine, te 400 GW do 2030. godine.

Na drugom mjestu, odmah nakon prirodnog plina, energija vjetra u EU ostvarila je porast kapaciteta od 75,7 GW u razdoblju od 2000. do 2010. godine, zaklju?io je Moccia.

 

Izvor: http://blog.ewea.org

Tags:     CanWEA      EWEA      GWEC      Europa      Kina
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?