Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 17 SijeÄŤanj 2012 09:44

Državna administracija za energetiku u Kini je zadala niz ciljeva za razvoj sektora obnovljivih izvora energije, a jedan od novih ciljeva je i 1.000 GW kapaciteta energije vjetra do 2050. godine. Prema trenutnom stanju od 40 GW, o?ekuje se da ?e 2015. godine ti kapaciteti iznositi 100 GW.

Prema Planu izdanom od strane same industrije energije vjetra u Kini, do 2020., 2030. i 2050., godine trebali bi biti ostvareni kapaciteti od 200 GW, 400 GW i 1000 GW, te bi tako energija vjetra bila jedna od pet glavnih izvora elektri?ne energije u zemlji. Prema zadanim ciljevima do 2050. godine ulaganja u sektor energije vjetra mogla bi dosegnuti 1,9 trilijuna dolara, što otvara nove mogu?nosti proizvo?a?ima opreme vjetroagregata.

O?ekuje se da ?e do 2050. godine projekti iskorištavanja energije vjetra zadovoljavati 17% ukupne potražnje za elektri?nom energijom u Kini, izjavio je Wang Zhongying, direktor Centra za razvoj obnovljivih izvora energije Instituta za energetska istraživanja.

Kao najvjerojatniju mogu?nost razvoja sektora, spomenuti Plan navodi slijede?e:

  • Do 2020. godine cijena iskorištavanja energije vjetra na kopnu mogla bi biti jednaka cijeni energije ugljena;
  • Do 2020. godine razvoj projekata na kopnu još uvijek ?e biti u prednosti, a ve?a pažna biti ?e usmjerena na demonstraciju projekata u plitkim vodama;
  • Od 2021. do 2030. godine o?ekuje se jednak razvoj projekata na kopnu i projekata u plitkim vodama, te demonstracije projekata u dubokim vodama;
  • Od 2031. do 2050. godine o?ekuje se jednaki razvoj sve tri kategorije projekata.
  • 1000 GW do 2050.

Mogu?nosti za proizvo?a?e opreme

Kineski proizvo?a?i opreme prošle su godine zabilježili pad zarade koja se uglavnom dogodila zbog smanjenja cijena proizvoda i smanjenja potražnje. Kako bi što bolje iskoristili mogu?nosti koje se navode u Planu, vode?i kineski proizvo?a?i, kao što su: Sinovel Wind Group, Xinjiang Goldwind Science and Technology, te Xiangtan Electric Manufacturing Co. (XEMC), namjeravaju se fokusirati na istraživanje i razvoj jedinica velikog kapaciteta.

20. listopada 2011. godine XEMC-ovi vjetroagregati za iskorištavanje energije vjetra na moru snage 5 MW spojeni su na nizozemsku elektroenergetsku mrežu, a Sinovel Wind Group je 23. listopada dovršio postavljanje svojih vjetroagregata snage 6 MW.

Prema Petogodišnjem planu razvoja izdanom od strane Državne administracije za energetiku, kapaciteti iskorištavanja energije vjetra na moru trebali bi kroz slijede?ih 5 godina dosegnuti 5.000 MW, što bi pokrilo tek 5% ukupne proizvodnje elektri?ne energije.

 

Izvor: http://www.renewableenergyworld.com/

Tags:     Kina      offshore      Sinovel      XEMC      2050.
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?