Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 23 Svibanj 2012 19:32

Iskorštavanje energije vjetra može stvoriti nove gospodarske prilike i nova radna mjesta uz istovremene uštede; zaklju?ujeChristian Kjaer, glavni izvršni direktor EWEA-e u svom ?lanku objavljenom ju?er na neformalnom skupu Europskog vije?a o gospodarskom rastu.

Danas su na skupu vode?i europski dužnosnici trebali raspraviti kako pove?ati rast uz istovremeno smanjenje prora?una, te je, imaju?i to na umu, Kjaer naglasio kako svaki gra?anin Europske unije trenutno pla?a više od 700 eura za uvoz energenata. Taj iznos se, dakako, pove?ava sukladno padu proizvodnje fosilnih goriva i porastu cijena, a sam novac mogao bi biti bolje iskorišten za poticanje i razvoj doma?ih tehnologija obnovljivih izvora energije: smanjenje uvoza uz istovremeno ostvarivanje gospodarskih prednosti koje donosi izvoz energenata.

Prema trenutnom EWEA-inom izvješ?u „Zeleni rast: utjecaj energije vjetra na radna mjesta i gospodarstvo“, stopa rasta sektora energije vjetra u 2010. godini bila je dvostruko ve?a od BDP-a Europske unije, naglašava Kjaer.

U razdoblju od 2007. do 2010. godine doprinos sektora BDP-u porastao je za 33%, iznose?i 32,4 milijarde eura, dok je zapošljavanje u EU u istom razdoblju palo za 9,6%, a broj radnih mjesta, direktno i indirektno vezanih za sektor energije vjetra pove?ao se za 30%, te je iznosio gotovo 240.000. Dnevno je otvarano više od 50 novih radnih mjesta.

Do 2020. godine europski sektor energije vjetra mogao bi stvoriti 520.000 radnih mjesta, a BDP bi mogao iznositi gotovo 94,5 milijardi eura, tvrdi Kjaer, te dodaje da je 2009. godine od tri podru?ja odabranih za financiranje vrijedno 4 milijarde eura kroz europski program European Energy Programme for Recovery, industrija energije vjetra u priobalju, iako joj je dodjeljeno tek 565 miljuna eura (14% prora?una), ostvarila ?ak deset puta više novih radnih mjesta od tehnologije prihva?anja i skladištenja ugljika (CCS).

Danas vlade moraju nastojati izbje?i nagle i retroaktivne promjene u na?inima na koje se poti?u obnovljivi izvori energije kako bi investitori mogli ra?unati sa podrškom prilikom daljnjeg razvoja, naglašava Kjaer. To uklju?uje i postavljanje ambicioznih i obvezuju?ih ciljeva do 2030. godine, nužne promjene u infrastrukturi, te razvoj funkcionalnog europskog tržišta elektri?nom energijom. Dok se politi?ari mijenjaju svakih nekoliko godina, njihove odluke donešene sada trebale bi imati dugoro?ne prednosti svuda u Europi.

Obnovljivi izvori i klimatske promjene u planu G-8

Kjaerovi komentari objavljeni su nekoliko dana nakon što su predstavnici grupe osam najve?ih gospodarstava (G-8) osmislili deklaraciju Camp David Declaration, koja je istaknula vode?e politi?ke i gospodarske izazove. Šest od 39 to?aka koje su G-8 (Sjedinjene Ameri?ke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njema?ka, Francuska, Italija, Japan, Rusija i Kanada) iznijele odnose se na energetiku i klimatske promjene.

Predstavnici su prepoznali važnost ostvarivanja energetskih potreba iz širokog spektra izvora, od konvencionalnih goriva do obnovljivih izvora energije i drugih ?istih tehnologija. Uz to, prepoznali su i važnost daljnjeg razvoja i promoviranja održive energije i politike smanjenih emisija, sve u cilju smanjenja klimatskih promjena.

Kako bi ostvarili razmjenu energije diljem svijeta, obvezali su se u?initi daljnje korake u smanjenju prepreka razvoja globalne energetske infrastrukture, pristupa tržištima i ostvarenju univerzalnog pristupa  ?iš?oj, sigurnijoj i jeftinijoj energiji.

Pove?anje energetske u?inkovitosti i pouzdanost u obnovljive izvore energije i druge ?iste tehnologije može zna?ajno doprinjeti energetskoj sigurnosti i uštedama, istovremeno smanjuju?i klimatske promjene i promoviraju?i održivi gospodarski rast i inovaciju, zaklju?uju ?elnici G-8, uz snažnu podršku racionalizacije i smanjenja poticaja za fosilna goriva koji poti?u veliku potrošnju.

 

Izvor: http://blog.ewea.org/

Tags:     EWEA      G-8      offshore      nova radna mjesta      klimatske promjene      2020      2030      Kjaer
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?