Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti E-mail
Autor Edo Jerki?   

Zbog razvijenosti tehnologije, u?inkovitosti i ekonomike, vjetar trenutno izgleda kao najperspektivniji izvor energije budu?nosti, ali je ve? i zna?ajan izvor elektri?ne energije sadašnjosti. No, treba priznati i da nije i ne može biti jedino rješenje svih energetskih izazova koje donosi doba u kojem ?emo iscrpiti sva fosilna goriva koja nam je Zemlja stvarala milijunima godina.

Razdoblja bez ili sa manje vjetra ?e se mo?i predvidjeti – disperzijom izvora i smanjiti na minimalnu mogu?u mjeru – ali ?e se ipak dešavati. Zbog toga svi oni koji rade u industriji vjetra razmišljaju i o upotrebi solarne energije i posebice energiji vode, kao izvoru koji se idealno nadoponjuje s vjetrom (akumulacijske hidroelektrane i pumpno-akumulacijske hidroelektrane su iznimno u?inkoviti spremnici energije koji mogu balansirati promjenjivost prozvodnje energije iz vjetroelektrana, kao i promijenjivost potrošnje energije krajnjih kupaca). Tako?er, glavni akteri u industriji vjetra su se okrenuli i drugim tehnologijama spremanja energije (npr. gorive ?elije) kao rješenju koje može pomo?i što ve?em udjelu vjetroelektrana u elektroenergetskom sustavu.

vjetroagregat

Jednom kada se otplati kapitalna investicija vjetroelektrane, tj. kada se njena ukupna vrijednost amortizira – to je uz solarne elektrane najjeftiniji izvor energije. Troškovi goriva su nepostoje?i, a troškovi pogona i održavanja minimalni. Da ne govorimo o prakti?ki nepostoje?em utjecaju na okoliš, pogotovo u usporedbi s drugim izvorima energije – posebno fosilnim gorivima.

Neke regije su ve? dokazale da su visoki udjeli vjetroelektrana mogu?i u današnjim sustavima. Dodatnim razvojem sustava i primjenom nove paradigme upravljanja sustavom, kao i upotrebom drugih obnovljivih izvora energije, te sustava spremanja energije o?ekuje se da ?e se granice udjela vjetroelektrana u elektroenergetskim sustavima samo pomicati prema naprijed. EWEA ?ak predvi?a da bi vjetar mogao pokriti i 80% potreba ?ovje?anstva za elektri?nom energijom do 2050. godine.

Predvi?anja instaliranih vjetroelektrana do 2014.
Predvi?anje razvoja tržišta vjetroelektrana do 2014., izvor: GWEC

Nedavna predvi?anja GWEC-a (Global Wind Energy Council) govore o tri milijuna radnih mjesta u industriji vjetra do 2030. godine, i instaliranju po jednog novog vjetroagregata svakih 7 minuta, te ukupnoj instaliranoj snazi od ?ak 2.300 GW!Index ÄŤlanka
Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti
#2
#3 Ciljevi
#4
#5
#6 Hrvatska
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?