Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti - #3 Ciljevi E-mail
Autor Edo Jerki?   

CILJEVI

Interesantno je da je prvotni cilj Europske komisije iz 1996. za vjetroelektrane do 2020. postavljen na 12,3 GW instalirane snage, i da je dosegnut dva desetlje?a prije roka! Ve? 2000. godine!

Od tada se scenarij razvoja vjetroelektrana Europske komisije i IEA mijenjao pet puta. 2008. je Europska komisija predvidjela 120 GW vjetroelektrana do 2020. Danas je ve? sasvim jasno da ?e blie cilju biti EWEA s predvi?enih 230 GW iste godine, tim prije jer je i EWEA u zadnjih 15 godina nekoliko puta morala revidirati svoje projekcije koje su se tako?er pokazale prekonzervativne za nagli razvoj vjetroelektrana.

Prema procjenama nekih neovisnih kompanija koje se bave istraivanjem trita, a za razdoblje od 5 godina, predvi?anja iz EWEA su jo uvijek konzervativna. BTM Consult tako predvi?a 91.910 MW u 2014., a EWEA samo 66.323 sveukupno instaliranih megavata iste godine.

Trite vjetroelektrana u EU do 2014.
Trite vjetroelektrana do 2014., predvi?anja EWEA (tamno plavo) i nekoliko nezavisnih tvrtki koje se bave istraivanjem trita, izvor EWEA

Razlog velikom optimizmu i nastavljanju skoro pa nevjerojatnog rasta instalirane snage vjetroelektrana i u budu?nosti ne po?iva samo na kopnenim vjetroelektranama, nego prije svega na priobalnim vjetroelektranama, i u razdoblju iza 2020. godine na razvoju plutaju?ih vjetroagregata za iskoritavanje pu?inskog vjetra.Index članka
Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti
#2
#3 Ciljevi
#4
#5
#6 Hrvatska
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?