Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti - #5 E-mail
Autor Edo Jerki?   

Drugim rije?ima, temeljem predvi?anja broja ljudi i ku?anstava, te prosje?ne godišnje potrošnje istih u 2030. energija iz vjetra bi te godine trebala i više nego pokriti potrošnju svih ku?anstava u EU !!

Isto tako, pretpostavljaju?i upotrebu elektri?nih auta u 2030., a uzevši u obzir prosje?nu potrošnju jednog takvog auta od 0,2 kWh/km i prosje?nih 10.000 km prevaljenih godišnje, EWEA predvi?a da bi energija iz vjetroelektrana mogla te godine pokretati 577 milijuna auta. 2020. bi taj broj iznosio 291 milijuna auta. Za ilustraciju, u Europi je 2006. godine prometovalo 230 milijuna auta!

Jedno od najboljih svojstava vjetroelektrana je da je gorivo besplatno, tako da jedino kapitalni troškovi prilikom izgradnje vjetroelektrane odre?uju ukupnu investiciju kroz vrijeme eksploatacije elektrane. Predvi?anja su da ?e cijena po MW instalirane snage u budu?nosti zna?ajno pasti, unato? tome što je zadnjih godina zabilježen o?it rast cijena zbog velike potražnje za opremom i relativno malog broja proizvo?a?a vjetroagregata.

Važna je i ?injenica da industrija vjetra svake godine zapošljava sve više ljudi, a zbog svoje naravi zapošljavaju se stru?njaci i radnici najšireg mogu?eg spektra profesija.

Predvi?anja postoje i za poslije 2030. Tako EWEA i Europska komisija predvi?aju da se 50% ukupne potrošnje pokriva iz vjetra 2050. godine. Za to ?e biti potrebno 600 GW vjetroelektrana – od ?ega 350 GW na morima koje ?e ukupno proizvoditi 2.015 TWh.Index ÄŤlanka
Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti
#2
#3 Ciljevi
#4
#5
#6 Hrvatska
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?