Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

RWE i RAG ?e kombinirati vjetroelektranu s revezibilnom hidroelektranom E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 27 Studeni 2010 23:07

Kompanije RWE Montan Immobilien i RWE Innogy planiraju jedno odlagalite otpada pretvoriti u elektranu koja ?e kombinirati snagu vjetra s akumulacijskim jezerom.

Obje kompanije su potpisale Pismo namjere kojim ?e provjeriti ekonomske i tehni?ke mogu?nosti integriranja energije vjetra i vode pri ?emu ?e voda imati ulogu baterije, tj. spremnika energije. Ako studija pokae da je takav projekt izvediv, detaljno planiranje ?e po?eti po?etkom 2011. Sama lokacija postrojenja je kraj odlagalita sme?a Sundern pokraj Hamm-Pelkuma u Njema?koj.

Vjetroelektrana + Hidroelektrana
izgled budu?eg postrojenja, izvor:www.renewableenergyfocus.com

Princip rada bi bio takav da bi energija koju vjetroelektrana proizvodi pri jakom vjetru bila koritena za pumpanje vode iz donje akumulacije reverzibilne hidroelektrane u gornju akumulaciju reverzibilne hidroelektrane koja je na nekih 50 metara vioj razini od donje akumulacije. U doba visoke potranje za elektri?nom energijom kada je ona skuplja, voda bi se putala iz gornje akumulacije nazad u donju, pri ?emu bi prolazila kroz turbinu pri ?emu bi se proizvodila elektir?na energija. Sami obujam gornje akumulacije ?e biti oko 600.000 kubi?nih metara vode to je ekvivalentno mogu?nosti pohrane ?ak 75.000 akumulatora kakve nalazimo u prosje?nim autima. Snaga reverzibilne hidroelektrane je u takvom slu?aju oko 15-20 MW.

Profesor Fritz Vahrenholt, jedan od direktora u kompaniji RWE Innogy smatra da se pod hitno trebaju smisliti sheme za balansiranje elektri?ne energije, kako bi se rijeio problem prirodne fluktuacije elektri?ne energije koju dobijamo iz vjetra, jer bi ina?e mogli dosti?i plafon u proizvodnji elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Pri tome su odlagalita otpada jako korisna jer naj?e?e imaju visinsku razliku i do 100 metara te im je potencijal vjetra naj?e??e odli?an. Takva pojava nije ?esta u sjevernoj Njema?koj koja je prili?no ravna. Tako?er treba uzeti u obzir da na takvim mjestima ne bi trebalo biti ve?ih problema sa studijama utjecaja na okoli, poto se nalazi na lokaciji odlagalita otpada.

U slu?aju da ovaj projekt bude izvediv, RWE i RAG ?e zajedno krenuti u razvijanje sli?nih projekata na podru?ju sjeverne Njema?ke.

Izvor:www.renewableenergyfocus.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?