Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Obnovljivi izvori nisu krivi za poskupljenje elektri?ne energije E-mail
Autor OIEH GIU   
Ponedjeljak, 07 Studeni 2016 13:05

Proizvo?a?i elektri?ne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj ve? dugi niz godina trpe medijske napade iza kojih stoje lobiji koji se zalažu za gradnju termoelektrana na fosilna goriva, a u posljednje vrijeme i uvoznici struje. No najava poskupljenje elektri?ne energije zbog pove?anja naknade za obnovljive izvore sa sadašnjih 3,5 lipa na 12 lipa u medijima je predstavljena kao udar na gra?ane i izazvala je salvu optužbi sa svih strana. I dok politi?ari i lobisti?ke skupine pokušavaju osvojiti dodatne bodove, negativna slika o obnovljivim izvorima energije u javnosti odbija investitore i ugrožava budu?nost održivih energetskih projekata u Hrvatskoj.

Tko je doista kriv za poskupljenje elektri?ne energije?

Prošlogodišnjom izmjenom Zakona o tržištu elektri?ne energije uvedena je naknada za energetski siromašnu kategoriju stanovništva. Radi se o predizbornom obe?anju Milanovi?eve vlade koje se trebalo financirati iz državnog prora?una i osigurati subvencije za podmirenje ra?una za struju za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Gra?ani ve? sada pla?anjem naknade od 3,5 lipe po kilovatsatu potrošene elektri?ne energije koja se skupljala u fond Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) financiraju državne poticaje za obnovljive izvore energije kojima se  kompenzira razlika izme?u cijene struje za potroša?e i stvarne cijene proizvedene elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Ipak, umjesto stvarne cijene proizvedene elektri?ne energije od 46 lipa po kilovatsatu opskrbljiva?i (HEP, Gen-I , RWE i dr.) su za otkup pla?ali iznos od 53 lipe, a razlika od sedam lipa odlazila je u fond HROTE-a na ime isplate poticaja za obnovljive izvore energije. Kako bi opskrbljiva?ima nadoknadila razlika Ministarstvo gospodarstva pod ministrom Vrdoljakom je donijelo odluku da se cijena energije ne pove?ava za tri lipe na ime naknade za socijalnu kategoriju stanovništva, ve? da ?e se taj iznos namiri iz prora?una. Ta se situacija dodatno zakomplicirala kad su opskrbljiva?i s Ministarstvom dogovorili da ?e od po?etka 2016. godine umjesto 53 lipe pla?ati 42 lipe za otkup kilovatsata proizvedene struje, to jest ?etiri lipe manje od stvarne cijene proizvedenog kilovatsata. Upravo za taj iznos od ?etiri lipe opskrbljiva?ima je umanjena cijena otkupa elektri?ne energije od HROTE-a, a to je iznos od 160 milijuna kuna koji ?e se iz državnog prora?una platiti na ime sufinanciranja ra?una za potrošenu energiju za socijalne kategorije stanovništva.

Pravi problem, me?utim, pojavit ?e se po?etkom idu?e godine kada na snagu stupi odredba Zakona o obnovljivim izvorima energije koja ne obavezuje opskrbljiva?e da od HROTE-a otkupljuju elektri?nu energiju iz obnovljivih izvora, ?ime bi opskrbljiva?i trebali ostvariti direktnu dobit od 400 milijuna kuna u 2017. godini. Budu?i da opskrbljiva?i ne?e više biti dužni kupovati energiju iz obnovljivih izvora, HROTE je ne?e imati kome prodati pa je stoga prisiljen pove?ati naknadu za obnovljive izvore što ?e gra?ani i poduzetnici osjetiti kroz pove?anje cijene elektri?ne energije. Drugim rije?ima, cijena proizvedene energije iz obnovljivih izvora ?itavo ovo vrijeme nije poskupjela niti lipe, ali je unato? tome cijena za krajnjeg korisnika pove?ana nepovoljnim potezima Ministarstva u dogovoru s opskrbljiva?ima i sada se to nastoji prikazati kao krivnja proizvo?a?a iz obnovljivih izvora.

Zašto smanjenje PDV-a nije rješenje za nastalu situaciju?

Pritisnuta reakcijom javnosti nova vlast kao mjeru za anuliranje najavljenog poskupljenja predlaže se smanjenje PDV-a na elektri?nu energije. Smanjenje bi, barem u teoriji, trebalo pove?ati potrošnju elektri?ne energije, ali realno gledano potrošnja elektri?ne energije ne ovisi o cijeni energenta nego sezonskim navikama potroša?a i meteorološkim prilikama. Iz tog razloga, smanjenje PDV-a ne?e dovesti do pove?anja potrošnje elektri?ne energije, a i takvo pove?anje bilo bi u suprotnosti s uvjetom smanjenja potrošnje energenata za 20% do 2020. godine što je obavezuju?i cilj Europske unije koji se odnosi i na Hrvatsku.

Umjesto toga u interesu hrvatskih proizvo?a?a elektri?ne energije iz obnovljivih izvora, pa i samog HEP-a, ali i svih potroša?a je ostaviti PDV za isporuku elektri?ne energije na razini od 25% s tim da se ukine PDV za obnovljive izvore elektri?ne energije koje država ve? ionako poti?e. Besmisleno je nakon pove?anja naknade napla?ivati porez na dodanu vrijednost za elektri?nu energiju porijeklom iz obnovljivih izvora energije koja je sufinancirana, jer dodana vrijednost i jeste nastala poticajima države.

Ukidanjem PDV-a na obnovljive izvore energije do pove?anja BDP-a

Ukidanjem PDV-a na obnovljive izvore energije u idu?em ?etverogodišnjem mandatu nove Vlade uz minimalno pove?anje naknade od 3 lipe po kilovatsatu do 2018 godine u potpunosti je mogu?e zamijeniti uvoz elektri?ne energije doma?om proizvodnjom iz obnovljivih izvora i visokou?inkovitih kogeneracija. To bi ujedno doprinijelo pove?anju nacionalnog BDP-a  i smanjenju državnog deficita do 2020. godine za barem 0,8%.

Uz prave poteze nove Vlade i zdrav razum mogu?e je podržati doma?u proizvodnju i osloboditi se ovisnosti o uvozu elektri?ne energije koja Hrvatskoj opravdano šteti. Dok druge napredne zemlje uvode obavezu opskrbe stanovništva energijom proizvedenom u vlastitoj državi bilo bi krajnje nesmotreno donosi odluke koje pogoduju uvoznim lobijima. Nadajmo se da ?e zdrav razum prevladati.

Tags:
 
Komentari (3)
KAKO DOBIM MOJI KREDIT OD OVE VELIKE TVRTKE
3ÄŚetvrtak, 25 Lipanj 2020 13:08
Linda Mark
KAKO DOBIM MOJI KREDIT OD OVE VELIKE TVRTKE

Pozdrav dragi moji ljudi, ja sam Linda McDonald, trenutno živim u Austinu Texasu, SAD. Trenutno sam udovica s troje djece i zapala sam u financijsku situaciju u travnju 2020. godine i trebalo mi je refinanciranje i pla?anje ra?una. Pokušao sam tražiti kredite raznih privatnih i korporativnih tvrtki, ali nikad s uspjehom, a ve?ina banaka mi je odbila kredit, ne puni plijen onim tamošnjim šalterima koji ih nazivaju zajmodavcem samo-novca, svi su prijevara, sve što žele je vaše novac i dobro da ih više ne ?ujete, u?inili su mi ga dva puta prije nego što sam upoznao gospodina Davida Wilsona, najzanimljiviji dio toga je da mi je zajam preba?en unutar 74 sata, pa ?u vam savjetovati da kontaktirate gospodina Davida ako zanima vas zajam i sigurni ste da ga možete vratiti na vrijeme, možete se obratiti putem e-pošte ... Ako želite kontaktirati bilo koju firmu vezano za osiguranje zajma bez osiguranja, tada se danas obratite gospodinu Davidu Wilsonu za vaš zajam.
Nude sve vrste zajma koje nude
Kratkoro?ni zajam (5_10 godina)
Dugoro?ni zajam (20_40)
Zajam za medijski termin (10_20)
Oni nude zajam poput
Zajam za dom ............., Poslovni zajam ........ Zajam za dugove .......
Studentski zajam .........., Zajam za pokretanje posla
Poslovni zajam ......., kredit tvrtke .............. itd
E-pošta .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
Kada je rije? o financijskoj krizi i zajmu, onda je financijski zajam David Wilson pravo mjesto za molim vas, recite mu samo ja gospo?a Linda McDonald usmjeriti vam sre?u ................... ....
KAKO DOSTAVLJATI ZAJEDNI?KO LIJEPO ODOBRENO UREDBOM SITE:vladimirafinancialinvestment@gmail.com
2Nedjelja, 03 Studeni 2019 14:18
Marie Alice
Pozdrav svima vama pozdrav. Zovem se Marie Alice, želim iskoristiti ovu sjajnu zlatnu priliku da dam opipljivo svjedo?anstvo o tome kako sam nedavno primio zajam od 60000 eura. Prije sam nešto tražio zajam i oni su me kasnije prevarili. Pokušao sam ponovno i upoznao sam ženu poput mene koja mi je bila spremna i voljna pomo?i da dobijem kredit uz kamatnu stopu od 2%. Re?eno mi je da je zajmodavac i žena kojoj vjerujem, pa sam odlu?io kontaktirati s njom i dala mi je priliku da podnesem zahtjev za kredit od njene tvrtke koji sam lako dobio, ali objašnjenje je da sam svoj dobar kredit dobio dobro zdravlje i s manje stresa. Ako ste zainteresirani za zajam, možete joj se obratiti putem e-maila: (vladimirafinancialinvestment@gmail.com) (WhatsApp: +16014560144)
1Srijeda, 09 Studeni 2016 22:24
Marijan Kalea 1
Pisanje je neodgovorno i neutemeljeno. Našu bruto potrošnju elektri?ne energije 2014. godine od 17,5 TWh, namirili smo uvozom 4 TWh. Godina je bila naglašeno vlažna (rekordnih 9,1 TWh proizvedeno je hidroelektranama), u sušnijim godinama uvoz bi bio barem 30-ak posto. Te godine proizvedeno je elektranama na poticane OIE i poticanu kogeneraciju oko 0,9 TWh. Kako misle pisci tog teksta u dvije godine koje predstoje dopuniti sustav novim elektranama na OIE i s visokou?inkovitom kogeneracijom koje ?e proizvesti dodatnih najmanje 4 TWh kako bismo „do 2018. (ili do 2020, tekst baš nije sasvim jasan) godine u potpunosti zamijenili uvoz elektri?ne energije proizvodnjom iz OIE i visokou?inkovitih kogeneracija“? Uz nepresko?ivo: pojava vjetra i osun?anja nisu ni u kakvoj vezi s ritmom potražnje elektri?ne energije.
Usput: elektrane na poticane OIE proizvele su 4,3% ukupne energije iz OIE, a ostalih 95,7% dobiveno je – na prvom mjestu – korištenjem biomase (ogrjevno drvo, osobito) i velikih hidroelektrana (na drugom mjestu) te zanemarivo biogoriva. To sve tvorilo je naš udio OIE u bruto finalnoj potrošnji energije od 27,9% (2014).

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?