Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Utjecaj vjetra na razvoj lokalnih zajednica E-mail
Autor Zoran Kordi?   
Utorak, 27 Svibanj 2014 15:14

Kada bi drvo pokualo zaustaviti vjetar, slomilo bi se, kae stara afri?ka poslovica. Kod nas, niti ?ovjek ne moe zaustaviti vjetar, ali su mjetani, po prvi puta u povijesti zamalo sruili projekt vjetroelektrane na referendumu.

Naime, unutar lokalnih zajednica sve vie ja?a bunt i pobuna protiv gradnje novih vjetroelektrana. Slaba ili gotovo nikakva korist koju takvi projekti zna?e za oblinje stanovnike dovode do opiranja mjetana, koji onda navode neutemeljene i subjektivne razloge protiv vjetroelektrana kao to su vizualno nagr?ivanje prostora koje teti turizmu ili straha vinara da ?e "divovski" vjetroagregati ugroziti proizvodnju vina.

Više...
 
Energetske zadruge kao budu?nost energetike E-mail
Autor Edo Jerki?   
Četvrtak, 22 Svibanj 2014 15:14

U dananjem svijetu ulaganja u obnovljive izvore energije su vrlo ?esto ciljana investicija koja izuzetno privla?i privatne i institucionalne investitore. Razloge tome moemo traiti u po?ecima razvoja elektroenergetskog sektora na samom po?etku 20. stolje?a, koji su bili obiljeeni velikim investicijama u proizvodne i sustave prijenosa elektri?ne energije uz nagli rast cijelog sektora. Nagli razvoj i veliki projekti doveli su do ?injenice da ?itav sektor vrlo ?esto funkcionira u vrlo zatvorenim okvirima dravnih ulaganja kroz monopolisti?ke elektroenergetske kompanije.

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 12 Svibanj 2014 20:10

Prole godine je otprilike 6,5 milijuna stanovnika Zemlje bilo zaposleno u industriji obnovljvih izvora energije pokazala je nova studija IRENA-e (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) pod nazivom Obnovljivi izvori energije i poslovi Godinji izvjetaj 2014.

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 25 Travanj 2014 12:06

Svjetsko vije?e za energiju vjetra (GWEC) je objavilo svoj pregled trita vjetroelektrana u svijetu prema kojem se o?ekuje daljnji trend diverzifikacije trita koji je zapo?et prije nekoliko godina i koji bi se trebao nastaviti tokom idu?ih nekoliko godina.

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 23 Travanj 2014 22:43

Europska komisijaje 9. travnja usvojila nove Smjernice za potpore za zatitu okolia i energiju (eng. Environmental and energy aid guidelines - EEAG).

Više...
 
Vjetroelektrane na otocima E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 23 Travanj 2014 00:00

Po?etkom ove godine potiho se desila izmjena jedne vrlo bitne zakonske odredbe povezane sa izgradnjom vjetroelektrana. I to one koja je definirala zati?eni obalni pojas - odredba koja je izri?ito zabranila gradnju vjetroelektrana na otocima. Takva zakonska odredba stupila je na snagu jo 2004. godina u Uredbi o ure?enju i zatiti zati?enog obalnog podru?ja mora. U tome trenutku u fazi razvoja bilo je nekoliko vjetroelektrana na otocima, jedna ?ak i pred lokacijskom dozvolom. Me?utim svi ti projekti su tada obustavljeni, a otocima je uskra?ena mogu?nost razvoja ovakvih projekata, iako su upravo otoci mjesta sa najboljim potencijalom vjetra i najve?om potrebom za elektri?nom energijom i investicijama.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 9 od 34

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?