Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

ZAŠTITA ŠUME E-mail
Autor Damir Zanoškar   
Četvrtak, 21 Veljača 2013 06:23
Predmet: Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)“, primjedbe ZAŠTITA ŠUME Prostor planinske visoravni ZVIRJAK , prirodna je šuma jele i bukve izrasle na vapnenačkoj podlozi kroz tisuče godina, izuzetno je vrijedan EKOLOŠKI PROSTOR . Smješten na samom rubu GORSKOG KOTARA njegov je klimatološki zaštitni uticaj veoma velik. Šuma zadržava oblake i povečava količinu oborina koje su veoma značajne za održavanje EKO sustava i život ljudi. Izgradnjom vjetroparka koji je smješten po cijeloj površini visoravni, sječa 24 - 30 hektara visokovrijedne šume u studiji je minimizirano i tendeciozno proglašeno prihvatljivim. - U studiji nisu obrađeni podaci o mogučim vjetroizvalama ( 80 tih godina prošlog stolječa orkanski vjetrovi poharali su zasađene mlade sastojine jele i smreke na području Zvirjaka. - Otvaranjem sastojine jele i bukve koridorima širokim 10 m pa do 20m u samom srcu šumskog sustava opterečuju se stabla koja nisu rubna i nisu prilagođena jakim i olujnim udarima bure i juga te se mogu očekivati velike štete na cjeloj visoravni. - U studiji nisu dovoljno dobro obrađeni utjecaji SUŠENJA JELE koja raste na vapnencu, sa plitkim pokrovom rizosfere koja zadržava vodu, omogučava simbiozu mikroorganizama, gljiva (micelij – mikoriza – opskrba jele vodom i mineralnim tvarima) i jele da u teškim sušnim uvjetima prežive. EKO SUSTAV počiva na kristalnim nogama i veoma lako može doći do lančane katastrofe i odumiranja jele. Početkom stolječa na području Kobiljaka probijena je cesta širine 5 do 6 metara u dužini od 2 km što je dovelo do ekološke katastrofe i odumiranje preko 30% sastjina jelove šume ispod i iznad ceste. - Zanemaren je utjecaj rada lopatica, preusmjeravanje gibanja zraka (topliji zrak radom lopatica spušta se na nižu razinu i udara o tlo i šumu što dovodi do bržeg isušivanja plitke rizosfere i onemogučuje transpiraciju vlage iz zraka u krošnjama jele, kondenzaciju na okolnim stjenama, jedinim izvorima vlage u ljetnim sušnim mjesecima. ISUŠIVANJE OKOLNOG PROSTORA, ONEMOGUČAVANJE TRANSPIRACIJE VLAGE IZ ZRAKA kao i SMANJENJE KONDENZACIJE PREDUVJET SU EKOLOŠKE KATASTROFE I ODUMIRANJE JELE NA VISORAVNI ZVIRJAK. - U POTPUNOSTI JE ZANEMARENO OŠTEČENJE ŠUME UDAROM LEDA SA LOPATICA, Led na području visoravni ZVIRJAK veoma je česta pojava, naslage veće od 50 mm rušile su okolne dalekovode, oštečivale šumske sastojine. Možemo samo zamisliti zaleđenu šumu koju bombardiraju komadi leda otkinutih sa lopatica koji velikom brzinom udaraju u stabla i u tako kritičnim uvjetima mehanička oštečenja mogu biti izuzetno opasna za opstojnost ŠUME, ŽIVOTINJA i LJUDI. IZ SVIH NAVEDENIH RAZLOGA SMATRAMO DA PLANINSKA VISORAVAN ZVIRJAK NIJE POGODNA ZA IZGRADNJU VJETROPARKA, UGROŽAVA CIJELI EKOSUSTAV VISORAVNI i UGROŽAVA OPSTANAK BILJNE i ŽIVOTINJSKE ZAJEDNICE. - Pčelarska udruga MEDUN Delnice - UDRUŽENJE PČELARSKIH UDRUGA PGŽ - Damir Zanoškar dipl.inž.strojarstva, naslovni predavač na Veleučilištu Rijeka biotehnologija – pčelarstvo. Predstavnik pčelara PGŽ u Hrvatskom pčelarskom savezu i član upravnog odbora HPS-a.
Tags:
Vezane vijesti
 

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?