Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor M.Kalea   
Utorak, 31 SijeÄŤanj 2012 14:55
Profesor Škrlec bi trebao znati, ili zna, da nije HEP-ova prijenosna mreža ograni?ila ukupnu snagu vjetroelektrana na sadašnjih 360 MW. Studija Energetskog instituta Hrvoje Požar Mogu?nost prihvata proizvodnje vjetroelektrana u EES Republike Hrvatske je razmatrala ukupnu instaliranu snagu od 923,5 MW stvarnih i stvarno planiranih vjetroelektrana u Hrvatskoj, dakle poznatih lokacija te s mjerenim i poznatim zna?ajkama vjetra na tim lokacijama. To je grani?na snaga koju može prihvatiti sadašnja prijenosna mreža 110 kV u okolini stvarnih lokacija ili udaljenija mreža, tako da se ne javlja zagušenje kojeg udaljenijeg voda, prihva?anjem angažirane snage vjetroelektrana. Dakle, nije prijenosna mreža ta koja ograni?ava prihvat vjetroelektrana, nego regulacijske sposobnosti hrvatskog EES-a; kada se u sustavu osposobe još neke elektrane za sekundarnu regulaciju i kada se sustav dogradi novim elektranama na stalne izvore energije (kao rezerva elektranama na nestalne izvore) mo?i ?e se grani?na snaga vjetroelektrana podignuti. Marijan Kalea
Tags:
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?