Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ tarifni sustav

Ukupno rezultata: 11.

...  potreba za bankovnom garancijom za projekte vjetroelektrana i drugih obnovljivih izvora energije. Novi tarifni sustav ?e stupiti na snagu na dan objave u Narodnim novinama, a prema njemu nositelj ...
... kojem je nastao novi Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. godine i novi Tarifni sustav za obnovljive izvore  ...
3.
(Vijesti/Aktualno)
4.
(Vijesti/Hrvatska i regija)
...  izvora energije i kogeneracije koji ?e stupiti na snagu od 1.1.2014. godine. Tarifni sustav smo ve? dijelom komentirali u ?lanku koji se prije svega odnosi na nacionalni akcijski plan (NAP) za obnovljiv ...
Op?e je poznata ?injenica da se Hrvatska, sada kao punopravna ?lanica EU obvezala sukladno EU direktivama ostvariti odre?ene ciljeve u sektoru smanjenja emisija stakleni?kih plinova, primjeni obnovljivih ...
7.
(Vijesti/Hrvatska i regija)
Vlada Republike Hrvatske je danas objavila Prijedlog izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a najzanimljivija je stavka u kojoj ...
... e za 100 MW vjetroelektrana te time smanjiti ovisnost o uvozu elektri?ne energije. Da bi se potaknule investicije u sije?nju su doneseni novi tarifni sustavi koji odre?uju otkupnu cijenu elektri?ne energi ...

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?