Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Energija vjetra u energetici - #5 E-mail
Autor Edo Jerkić   

Iz slike dolje jasno se vidi da su razvoj vjetroelektrana na EU tržištu vukli Njemačka, Španjolska i Danska, no isto tako se vidi da se ostatak članica sve više uključuje u tu raspodjelu i predviđa se da će preuzeti daljnji teret razvoja značajnih instaliranih snaga u vjetroelektranama na tržištu EU.

Udjeli vjetroelektrana na EU tržištu 2002-2008. godine
Udjeli novo instaliranih vjetroelektrana na tržištu EU u razdoblju 2002.-2008. godine, odnos Danske-Njemačke-Španjolske i ostatka EU, izvor EWEA

Krajem 2008. godine instalirana snaga priobalnih vjetroelektrana iznosila je 1,5 GW, ili 2,3% ukupne instalirane snage vjetroelektrana. No priobalna energija vjetra se brzo razvija, tako da su 2008. Ujedinjeno Kraljevstvo i Nizozemska instalirale preko 100 MW priobalnih vjetroelektrana svaka. Time se broj država s priobalnim vjetroelektranama popeo na devet.

Prema udjelu korištenja energije vjetra u ukupnoj elektroenergetskoj potrošnji apsolutni lider na tržištu je Danska. 20% ukupne potrošnje električne energije u Danskoj se proizvodi u vjetroelektranama! Slijede Španjolska sa 12,3% i Portugal sa 11,4%, te Irska (9,3%) i Njemačka (6,9%). Prosjek na razini zemalja EU je 4,1%.

Udio vjetroelektrana u potrošnji električne energije po državama
Udio vjetroelektrana u potrošnji električne energije za članice EU krajem 2008. godine, izvor: EWEA

U instaliranoj snazi vjetroelektrana na 1.000 stanovnika i opet uvjerljivo vodi Danska sa 589 kW na 1.000 stanovnika. Slijede Španjolska, Njemačka i Portugal.

Još jedan interesantan podatak je da je u EU na svakih 1.000 km2 izgrađeno 14 MW vjetroelektrana. I u ovoj kategoriji EU lider je Danska, uz pratnju Njemačke.Index članka
Energija vjetra u energetici
#2
#3
#4
#5
#6
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?