Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 24 Srpanj 2012 15:50

Do 2017. godine sektor energije vjetra biti ?e drugi na svijetu najve?i proizvo?a? elektri?ne energije, stoji u izvješ?u izdanom od strane Me?unarodne agencije za energiju (IEA).

Unato? ekonomskoj nesigurnosti u mnogim zemljama, svjetska proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije pove?ati ?e se za više od 40%, te ?e iznositi 6.400 TWh, predvi?a se u izvješ?u naziva Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012.

Ovo je prvi puta da je IEA izradila polugodišnje izvješ?e za obnovljive izvore energije, a rezultat je to dinami?ke, i sve ve?e, uloge obnovljivih izvora u svjetskom energetskom miksu. U izvješ?u se predvi?a da ?e se u razdoblju izme?u 2011. i 2017. godine proizvodnja elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije pove?ati za 1.840 TWh, što je za 60% više u odnosu na razdoblje izme?u 2005. i 2011. godine, kada je proizvodnja iznosila 1.160 TWh.

Svjetska proizvodnja iz obnoljivih izvora

Do 2017. godine energija vjetra (i na moru i na kopnu) trebala bi ostvariti najve?i doprinos svjetskoj proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, nakon ?ega ?e slijediti hidroelektrane sa 16,7%. U razdoblju izme?u 2011. i 2017. godine energija vjetra u prosjeku bi trebala rasti za 100 TWh godišnje, što je pove?anje od 15,6%, isti?e IEA. Energija vjetra na kopnu ?e, s porastom kapaciteta sa 230GW na više od 460 GW, ?initi 90% tog rasta.

Tehnologija energije vjetra na moru postala je vrlo napredna, te ostvaruje sve ve?u konkurenciju konvencionalnim izvorima. Konstantna proizvodnja i dobava, te dostupnost dijelova ne bi trebali stvoriti zastoje u rastu, naglašava IEA.

U rastu kapaciteta energije vjetra na kopnu Kina bi trebala imati vode?u poziciju s novih 104 GW u razdoblju izme?u 2011. i 2017. godine. Unato? nesigurnosti vezanoj za kredite, S.A.D. bi tijekom tog razdoblja trebao ostvariti 27 GW novih kapaciteta, dok ?e Indija imati 17 GW, Brazil 8 GW, a U.K. 7 GW novih kapaciteta.

Sektor energije vjetra na moru, tehnologija u usponu, ?e se suo?avati sa nešto ve?im izazovima implementacije, stoji u izvješ?u, no unato? tome IEA vjeruje da ?e se, zbog raznih inicijativa od strane vlada, kapaciteti u ovom sektoru zna?ajno pove?ati sa 4 GW, koliko su iznosili u 2011. godini, na 26 GW 2017. godine.

IEA predvi?a da ?e najve?i rast kapaciteta ostvariti Kina sa 6,7 GW, a nakon nje slijede U.K. sa 5,3 GW, Njema?ka sa 3,8 GW i Francuska sa 1,5 GW.

Ovakva optimisti?na predvi?anja poklapaju se sa najnovijim statistikama izdanim od strane EWEA-e, koje pokazuju da su u prvih šest mjeseci ove godine na Europsku elektroenergetsku mrežu spojena 132 priobalna vjetroagregata ukupne snage 523,2 MW, što je pove?anje za 50% u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine kada je bilo instalirano 348,1 MW.

Obnovljivi izvori energije napretkom tehnologije ubrzano se šire uz prelazak sa tržišta koje iziskuje potporu na potencijalno konkurentne segmente u ve?ini zemalja, zaklju?uje izvršna direktorica IEA-e, Maria van der Hoeven.

 

Izvor: http://blog.ewea.org

Tags:     IEA      EWEA      statistike      predvi?anja      Europa      Kina      2017.      Brazil      Indija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?