Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Turska - velesila koja spaja istok i zapad E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 13 Rujan 2013 22:22

Turska, koja se nalazi na razme?i Azije i Europe je iskoristila svoju stratešku poziciju za ekonomski rast tokom krize i izbjegavanje sukoba na istoku. U Turskoj, potražnja za energijom raste jako brzo (samo u Kini raste brže), a trenuta?no Turska uvozi 75% enegije uz trošak od 60 milijardi dolara godišnje. Turska se stoga sve više okre?e prema obnovljivim izvorima energije i to ponajviše energiji vjetra, kao rješenju za smanjenje ovisnosti o uvozu energije, a uz to obnovljivi izvori energije pomažu u daljnjem rastu doma?e ekonomije, te otvaraju nova radna mjesta.

U Turskoj potražnja za energijom na godišnjoj razini raste za 7%, te je Turska tokom zadnje ?etiri godine godišnje instalirala oko 500 MW vjetroelektrana. Sada ima 2.500 MW vjetroelektrana, a u idu?ih deset godina kani ih izgraditi još osam puta više. U razvoju Turska ima 11.000 MW vjetroelektrana. Unato? ovim impresivnim brojkama Turska je u obnovljive izvore energije po?ela ulagati tek prije nekoliko godina kako bi se riješila velike ovisnosti o fosilnim gorivima.

Zakon o obnovljivim izvorima energije je objavljen 2005., ali je tek 2009. postavljen ambiciozni cilj od 20.000 MW vjetroelektrana do 2023. godine kao dio ukupnog cilja od 30% obnovljivih izvora u proizvodnji elektri?ne energije. Iako je sam cilj prili?no impresivan, vladin Atlas energije vjetra pokazuje još ve?i potencijal koji iznosi ?ak 50.000 MW. Potencijal vjetra je posebno impresivan na Egejskoj obali gdje su prvi vjetroagregati postavljeni 1998. i to u blizini grada Izmira.

EWEA i europska industrija energije vjetra se trenuta?no bore za cilj za 2030., kako bi se postigla toliko potrebna stabilnost u sektoru i osigurale investicije investitorima, ali u Turskoj zamjenik ministra energetike i priordnih resursa Hasan Murat Mercan kaže da nije siguran u važnost Turskog cilja za energiju vjetra, nego da je važno razviti kratkoro?ne, srednjoro?ne i dugoro?ne planove za pokrivanje energetskih potreba. Turska smatra da, kad dostigne svoje ciljeve, to ne zna?i prekid investicija, pogotovo u sektoru obnovljivih izvora energije. OIE ciljevi su tu da daju kompletnu sliku i pokažu voljnost ulaganja u takve izvore energije.

Potpora sektoru

Turska je predstavila feed-in-tarifu zajedno sa dodatnim poticajima za investicije još 2005. godine. U prosincu 2010. je došlo do promjena i izmjena te se trenuta?no za proizvodnju elektri?ne energije iz vjetroelektrana dobiva 0,073 dolara plus bonus za korištenje lokalne komponente u iznosu od 0,06 do 0,13 dolara po KWh.

Elektri?na energija se može prodavati na tri na?ina, i to preko ugovora u otkupu elektri?ne energije, feed-in-tarife ili direktno na tržištu. Tržišna cijena je trenuta?no negdje 0,083 dolara po KWh, što je malo iznad feed-in-tarife. Jedna od bitnih razlika izme?u Turske i EU je ta što su Turski poticaji dizajnirani da nisu pretežak teret za ekonomiju.

Osim toga energija vjetra u Turskoj ima prioritetan pristup mreži, popuste za zajmove i pravo da koristi državnu zemlju. U Turskoj su uvjeti za okoliš blaži nego unutar EU, te ukoliko su dozvole dobivene vjetroelektrana se može postaviti i u nacionalnim parkovima i drugim zašti?enim podru?jima. Što se ti?e financiranja projekata, tu Turska ipak ima problema pošto su Turske banke financirale projekte preko me?unarodnih institucija, što je u krizi otežano, te su cijene i uvjeti kreditiranja i tamo postali teži.  Prema EWEA-inoj procjeni u bliskoj budu?nosti se o?ekuje veliki broj akvizicija i spajanja na tržištu.

Problemi sa mrežom?

EWEA-in izvještaj „Eastern Wind“ je kao dva glavna problema Turske naveo kompliciranu administraciju, uklju?uju?i procedure za planiranje i zahtjeve za lokalnom komponentom koji nisu dovoljno jasni.  Drugi problem je upitna mogu?nost spajanja 11.000 MW vjetroelektrana na elektorenergetsku mrežu. U jednom trenutku je Turska dobila zahtjeva za ?ak 78.000 MW vjetroelektrana, što je puno previše, te prema podacima operatora mreže vjetroelektrane ne smiju proizvoditi više od 20-30% ukupne potražnje za elektri?nom energijom. Za sada su vjetroelektrane osiguravale spoj na mrežu pla?anjem po principu licitiranja, što predstavlja preveliki pritisak za proizvo?a?e energije. U budu?nosti bi to trebalo i?i po cijeni za megavat koja je transparentnija i prakti?nija.

Misli lokalno

Za razliku od Europskih zemalja Turska zahtjeva udio lokalne komponente od 55%, što zna?i da proizvo?a?i vjetroelektrana dobivaju bonus za korištenje lokalnih komponenti u iznosu od 0,06 do 0,13 dolara po KWh. Ranije ove godine je Svjetska Trgovinska Organizacija (WTO) u Ontariu, Kanadi takav zahtjev za lokalnom komponentom proglasila ilegalnim.

Turski Ministar Energetike Yildiz tvrdi da mnoge države imaju zahtjeve za lokalnom komponentom. Prema njemu nema ni?eg spornog u promoviranju investitora koji više koriste doma?e resurse, s tim da nije bitna nacionalnost investitora nego samo da se proizvodna dešava u Turskoj. Krajnji cilj Turske je pove?ati lokalnu komponentu na 100% ukoliko to bude mogu?e. Turske tvrtke proizvode komponente za vjetroagregate kao što su lopatice i stupove, te se sve više uklju?uju u instaliranje i transport. Ipak ve?ina vjetroagregata je od 10 me?unarodnih proizvo?a?a, i to Vestasa, Nordexa, Enercona, Siemensa, GE-a, Suzlona, Gamese, Alstoma i Sinovela.

Kada se gledaju developeri, top 5 developera iz Turske je razvilo više od pola instalirane snage. Veliki me?unarodni developeri prate tržište, ali još nisu toliko priustni. Turska ima izlaz na tri mora, te stoga planira i priobalne vjetroelektrane, ali zasada još nisu razvili regulativu za to. Kratkoro?nih planova za priobalne vjetroelektrane još nema.

Impresivan, ali nedovoljan rast

Iako je rast Turske na godišnjoj razini 500-800 MW, što je impresivno, to ipak nije dovoljno. Da se postignu Turski ciljevi taj rast mora biti 1.800 MW godišnje. Stoga se lobira da se dodatno smanji administracija. Ve? sada su primjetne razlike u jednostavnijem procesu dobivanja dozvola. Osim toga država daje i 85% popusta na iznajmljivanje državne zemlje.

Iako postoje prepreke i problemi u postizanju 20.000 MW do 2023., posebno u spajanju na elektroenergetsku mrežu, o?ekuje se da ?e Turska to posti?i zbog svog održivog rasta zadnjih godina.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     turska      velesila      istok      zapad      vjetroelektrane      vjetroagregati
 
Komentari (1)
Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio Davidsona Alberta Kontakt e-mail: {Davidsonalbertloan@gmail.com } Zovem se Marijana
1Srijeda, 08 Studeni 2023 21:13
Dragana Letić
Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio Davidsona Alberta Kontakt e-mail: {Davidsonalbertloan@gmail.com }

Zovem se Marijana, iz HRVATSKE sam, zadnjih pet mjeseci sam tražila pravu kreditnu tvrtku od koje bih mogla dobiti kredit kako bih mogla kupiti kuću kakvu sam htjela. Dugoročno, bilo je hrpa prijevara zbog kojih sam im povjerovao i na kraju dana su mi uzeli novac bez da su mi dali išta zauzvrat, čak ni 1 euro na moje ime, izgubio sam svaku nadu, bio sam zbunjen i frustriran, nikad nisam želio imati ništa s online tvrtkama za zajam pa sam otišao posuditi novac od prijatelja. Ispričao sam sve što se dogodilo i rekla mi je da mi može pomoći pronaći tvrtku za zajmove koja mi može dati bilo koji iznos zajma koji mi treba i po vrlo niskoj kamatnoj stopi od 3%, također mi je rekla da je upravo dobila zajam od uputio me kako se prijaviti za zajam baš kao što mi je rekla, aplicirao sam s njima putem e-pošte: (davidsonalbertloan@gmail.com), nikad nisam vjerovao, ali sam pokušao, i na moje najveće iznenađenje dobio sam zajam u roku od 24 sati, nisam mogao vjerovati, ponovno sam sretan i bogat i hvala Bogu da takve kreditne kuće još postoje na ovim prevarama posvuda, savjetuju svima koji trebaju posuditi kredit putem e-maila (davidsonalbertloan@gmail.com). Nikada te neće iznevjeriti i tvoj život će se promijeniti kao i moj. Brzo kontaktirajte (davidsonalbertloan@gmail.com) danas i uzmite svoj zajam od njih. Obavezno kontaktirajte DAVIDSON ALBERT LOAN COMPANY za vaš kredit, jer sam uspješno dobio svoj kredit od ove tvrtke bez ikakvog stresa. Posjetite njihovu e-poštu. (davidsonalbertloan@gmail.com)

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?