Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

UK zaostaje u razvoju klju?nih sektora energije vjetra na moru E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 13 VeljaÄŤa 2014 22:21

Posljednje vladino istraživanje pokazuje kako je Ujedinjeno Kraljevstvo odli?no u razvoju, postavljanju i održavanju projekata vjetroelektrana na moru, no zaostaje u sektoru proizvodnje i isporuci klju?nih komponenata.

Izvješ?e naziva UK Offshore Wind Supply Chain: Capabilities and Opportunities pokazuje kako je Britanija odli?na u razvoju vjetroelektrana, te da su kompanije Ujedinjenog Kraljevstva dizajnirale najviše vjetroelektrana u doma?im vodama. Te su kompanije bile uspješne u dobivanju natje?aja zbog velikog broja dostupnih stru?njaka i konzultanata, pokazuje studija.

Vlada je ve? ranije velikom broju kompanija, kao što su Gamesa i Areva, odobrila gra?enje proizvodnih tvornica u UK, no izvješ?e pokazuje kako se te kompanije nisu voljne obvezati sve dok vlada ne pokaže ve?u predanost ciljevima i industriji za razdoblje nakon 2020. godine.

Privatno vlasništvo brojnih objekata uz more jedan je od faktora koji bi mogao ograni?iti isplativ pristup za industriju energije vjetra na moru. Veli?ina vjetroagregata novih generacija zahtijeva nove i ve?e lokacije na obali kako bi se osigurala u?inkovita logistika. Dostupne lokacije i objekti zahtijevaju ve?a ulaganja i dugoro?an najam koji traže privatni vlasnici.

UK Offshore Wind Supply Chain: Capabilities and Opportunities

Me?utim, kada je rije? o ku?ištima, UK ima veliki broj zna?ajnih dobavlja?a za vjetroagregate na moru. GE Power Conversion je trenutno vode?a kompanija na tržištu velikih elektri?nih ure?aja, a David Brown Wind UK je bio dobavlja? ku?išta za prototip vjetroagregata snage 7 MW kompanije Samsung Heavy Industries. No, postoje?e tvornice mogu isporu?iti samo malu koli?inu potrebnih dijelova, pa su novi objekti, koji bi se nalazili uz obalu, prijeko potrebni ukoliko se želi ostvariti rast.

Ujedinjeno Kraljevstvo je osiguralo dovoljan broj tornjeva za vjetroagregate na kopnu, no vrlo malu koli?inu za vjetroagregate na moru. Brojni proizvo?a?i tornjeva za vjetroagregate na kopnu nemaju pristup moru, što im ograni?ava mogu?nosti za ulaganja u industriju na moru. Neki su proizvo?a?i pregovarali sa vlasnicima zemljišta uz obalu, no za sada nisu najavljeni nikakvi planovi za ulaganja koja bi osigurala ve?e isporuke tornjeva za vjetroagreate na moru.

Pokazalo se kako je UK zabilježio zna?ajnu isporuku prijenosnih kabela; do kraja 2012. godine Britanski proizvo?a?i isporu?ili su oko 40% ukupne dužine prijenosnih kabela postavljenih u UK, no nije zabilježen niti jedan izvoz. JDR Cable Systems trenutno je jedini proizvo?a? podvodnih kabela za industriju energije vjetra na moru, te je za projekte Greather Gabbard i London Array isporu?io oko 200 km kabela. Uz to, kompanija uspješno izvozi kabele za njema?ke projekte energije vjetra na moru. Me?utim, UK nema kapaciteta za proizvodnju jezgre kabela, koja predstavlja oko 40% ukupnog troška proizvodnje, te ih JDR trenutno uvozi iz središnje Europe.

Temelji su još jedan dio kod kojeg je UK zakazao, pa je jedini projekt na kojem su postavljeni temelji proizvedeni isklju?ivo na otoku oni za projekt Scroby Sands, izgra?en 2004. godine. Ugovor za ovaj projekt zahtijevao je 30 relativno malih i jednostavnih temelja. No, izvješ?e je pokazalo kako u UK postoje proizvo?a?i koji bi mogli zadovoljiti velike projekte. Ulaganja su zabilježena od strane mnogih kompanija, no sve su još u fazi izgradnje i osiguravanja dugoro?nih narudžbi.

Unato? tome, Britanija odli?no napreduje u postavljanju vjetroagregata, te su njihove kompanije imale klju?nu ulogu u postavljanju temelja, kabela i vjetroagregata, uz mogu?nost zna?ajno ve?e aktivnosti, stoji u izvješ?u.

Upravljanje i održavanje predstavljaju još jedno podru?je u kojem su UK kompanije odli?no razvijene, te se iskustvo u Sjevernom moru, koje je ostvarila industrija nafte i plina, pokazalo klju?nim za razvoj širokog spektra rješenja sigurnom pristupu objektima na moru, zaklju?uje se u izvješ?u.

 

Izvor: http://www.windpoweroffshore.com/

Tags:     Ujedinjeno Kraljevstvo      Britanija      offshore      energija vjetra na moru      priobalje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?