Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Industrija vjetra i industrija brodova dogovaraju zajedni?ke investicije u brodove za ekspanziju priobalnih vjetroelektrana E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 26 VeljaÄŤa 2010 20:00

EWEA i CESA (Društvo Europskih Brodograditelja) pozivaju Europsku Komisiju i EIB (Europsku Investicijsku Banku) da podrže gradnju novih brodova kako bi poslužili rastu?em tržištu priobalne energije vjetra tokom idu?ih godina.

EWEA i CESA nagovaraju Europsku Komisiju da razvije program i mehanizme financiranja, a i EIB da poduzmu potrebne korake kako bi podržali rizike koji imaju veze sa svim relevantnim investicijama, kako bi osigurali odgovaraju?i broj brodova za potrebe izgradnje priobalnih vjetroelektrana. Oni tako?er argumentiraju da se priobalna energija vjetra mora identificirati kao klju?na industrija u strategiji EU 2020 za pametni, zeleni razvoj.

Investiranje u nove brodove u iznosu od 2,4 milijarde € je potrebno za predvi?eni rast priobalnog vjetra. Do 2020. predvi?a se instalacija tisu?a priobalnih vjetroagregata kao i potrebnih podstruktura i kablova.

„Od 2020. vidjet ?emo 40.000 MW izgra?enih vjetroelektrana godišnje“, izjavio je Eddie O’Connor, osniva? i CEO Mainstream Renewablesa i Tajnik EWEA-e. „To ?e zahtijevati 10 do 12 novih vioskonose?ih brodova, drugih brodova za prijevoz temelja, tornjeva, ku?išta i sustava lopatica. Morat ?e se graditi nove luke u Europi.“

„Europska brodogradilišta daju odgovaraju?a inženjerska znanja za razvijanje inovativnih rješenja za priobalnu opremu“ rekao je Reinhard Lüken, Glavni Tajnik CESA-e. „Zajedno Europska industrija ima jedinstvenu mogu?nost da brzo razvije rast zelene revolucije obnovljivih izvora energije.“

„Priobalna energija vjetra daje odogovor na Europsku dilemu o energiji i klimi – iskorištavanje izdašnih energetskih izvora koji ne emitiraju stakleni?ke plinove, smanjuju ovisnost o sve skupljem uvozu goriva, stvaraju tisu?e poslova i daju velike koli?ine doma?e, dostupne elektri?ne energije“, izjavio je Justin Wilkes, Politi?ki Direktor EWEA-e.

Priobalna industrija vjetra trenuta?no zapošljava 19.000 ljudi, nivo za koji se o?ekuje da ?e porasti do 156.000 poslova do 2020.

Ovaj poziv je dogovoren na sastanku u Brusselu pod predsjedništvom O’Connora i Lükena, skupivši predstavnike industije vjetra, Europske industrije brodova i predstavnike Europske Komisije i EIB-a.

Izvor: www.ewea.org

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?