Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 03 VeljaÄŤa 2010 10:39

Nove statistike EWEA-e otkrivaju da je 2009. godine u EU instalirano više vjetroelektrana nego bilo koje druge tehnologije koja stvara struju. 39% snage svih novih postrojenja u 2009. je bilo u vjetroelektranama, pra?eno sa plinom (26%) i solarom (16%). Europa je povukla više tehnologije na ugljen i uran iz proizvodnje nego što je instalirala 2009. Uzevši sve zajedno, obnovljivi izvori energije su ?inili 61% sve novo instalirane snage za proizvodnju elektri?ne energije u 2009.

Ulaganja u nove Europske vjetroelektrane je u 2009. dostiglo 13 milijardi  €, uklju?uju?i 1,5 milijardu € priobalnih. Na podru?ju EU instalirano je 10.163 MW kapaciteta vjetroelektrana – porast od 23% naspram instaliranog 2008. – a instalacije su ?inile 9.581 MW na kopnu (porast od 21% naspram zadnje godine) i 582 MW priobalnog (porast od 56% naspram zadnje godine).

2009. je druga godina zaredom da je instalirano više snage vjetra od bilo koje druge tehnologije za proizvodnju elektri?ne energije, a udio vjetra u novoj instaliranoj snazi je porastao sa 35% u 2008. do 39% u 2009. Ovo je tako?er i druga godina zaredom da su obnovljivi izvori ?inili ve?i dio novih investiranja.

„To je izvanredan rezultat u teškoj godini“, izjavio je Christian Kjaer, direktor EWEA-e. „Podaci ponovno dokazuju da snaga vjetra, zajedno sa drugim obnovljivim izvorima energije i prelaskom sa ugljena na plin, daje Europi veliku uštedu u ispuštanju uglji?nog-dioksida, dok u isto vrijeme stvara ekonomsku aktivnost i nove poslove za Europske gra?ane.“

Države sa najve?im udiom u instalaciji novih vjetroelektrana u 2009. su Španjolska (24% - 2.459 MW), pra?ena Njema?kom (19% - 1.917 MW), Italijom (11% - 1.114 MW), Francuskom (11% - 1.088 MW) i Velikom Britanijom (10% - 1.077 MW).

Ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u EU je sada 74.767 MW, porast sa 64.719 MW koliko je bilo na kraju 2008. Njema?ka je još uvijek ostala zemlja u EU sa najve?om instaliranim snagom, a prate je Španjolska, Italija, Francuska i Velika Britanija.

Snaga vjetra instalirana pri kraju 2009. ?e u normalnoj godini proizvoditi 163 TWh elektri?ne energije, ?ime ?e se proizvesti 4,8% od ukupne potrebe EU za elektri?nom energijom.

Komentiraju?i o?ekivanja za 2010., Kjaer je dodao: „Prili?no sam optimisti?an sa srednjoro?nim predvi?anjima za energiju vjetru u Europi, ali financiranje projekata je još uvijek skupo i jasno je da ?e se ovih mjeseci morati objaviti još narudžbi da bi se ponovila instalacija od 10 GW koji su instalirani 2009.“

Kao što je EWEA objavila Europske statistike, globalni podatci su izdani od strane GWEC-a. „Globalno, blizu 35 GW nove snage vjetroelektrana je instalirano 2009., približavaju?i tako ukupnu instalaciju blizu 158 GW – to je porast od 31% od 2008. Dodatno na razvoj Europe, rast je uglavno najviše izražen u Kini i SAD-u“ rekao je Steve Sawyer, Glavni Tajnik GWEC-a.

Izvor: www.ewea.org

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?