Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 16 VeljaÄŤa 2011 00:32

Nedavno se na portalu Energetika.ba pojavio ?lanak u kojem Dušan Mraki?, državni sekretar u srpskom Ministarstvu energetike objašnjava da "ukoliko bi bile usvojene primjedbe Srpskog udruženja za energiju vjetra (Sevea) moralo bi do?i do zna?ajnog poskupljenja struje da bi Elektropvrivreda Srbije (EPS) mogla ispuniti sve financijske obaveze prema investitorima u vjetroparkove."

A primjedba se odnosi na produženje garantiranog perioda otkupa elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energija sa 12 na 20 godina. Isto tako objašnjava kako EPS struju iz obnovljivih izvora otkupljuje po znatno ve?im cijenama od trenutnih iz drugih elektrana.

Sli?ne zahtjeve o produženju ugovora o garantiranom otkupu elektri?ne energije Zajednica OIE pri HGK redovno upu?uje na Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u Hrvatskoj. I dobija sli?ne odgovore.

U istom ?lanku se spominju i ostale uobi?ajene paradigme o negativnom ekonomskom u?inku, tj. skupo?i obnovljivih izvora energije kojima se pokušava diskreditirati njihova primjena.

Kao npr. da investitori imaju zagarantirani povratak investicije, te da zemlje (a kao primjer se navodi Danska) s najve?im udjelom obnovljivih izvora energije imaju najskuplju cijenu elektri?ne energije za gra?ane.

Naravno, sli?na razmišljanja su vrlo aktualna i u Hrvatskoj.

vjetroagregat

Te i takve izjave nažalost ne govore do kraja cijelu istinu, te se time pokušava stvoriti negativno ozra?je za primjenu obnovljivih izvora energije. Istina je da obnovljivi izvori energije u prakti?ki svim zemljama svijeta dobivaju ili ?e uskoro dobivati garantirane ugovore o otkupu elektri?ne energije na odre?eno vrijeme da bi se privukle privatne investicije i osigurao brži povrat sredstava, tj. osiguralo da privatne investicije u?u i u sektor energetike, a ne samo u druge daleko isplativije sektore. To je jednostavno nužno da bi se i energetski sektor podvrgnuo zakonu tržišta, te se time pokrenuo brži napredak jedne grane gospodarstva koja se u zadnjih 100+ godina bazira na istim principima – a za koje je danas sasvim jasno da su dugoro?no neodrživi.

Me?utim, elektroprivrede koje pri tome tvrde da su klasi?ni izvori energije iz vlastitih pogona daleko jeftiniji od cijene koju pla?aju za obnovljive zaboravljaju da su i fosilna goriva, te njihovo korištenje itekako subvencionirani na više na?ina (ne samo ?injenicom da vrlo rijetki pla?aju penale za zaga?enje okoliša) i da je pri tome ve?ina tih izvora ve? jednom, ako ne i više puta amortizirana, te je stoga lako odrediti minimalnu otkupnu cijenu energije sebi samima.

Primjerice, proizvodna cijena elektri?ne energije iz vjetroelektrana danas, nakon povrata investicije i amortiziranja opreme u garantiranom otkupnom roku elektri?ne energije na prosje?nim lokacijama je jeftinija od bilo kojeg drugog izvora energije. Razlog je jednostavan. Gorivo je besplatno, a troškovi vo?enja i održavanja su minimalni s jednim godišnjim servisom i daljinskim upravljanjem pogona putem sofisticirane elektronike i ra?unala.Index ÄŤlanka
Skupa elektri?na energija iz obnovljivih izvora energije – istina ili mit?
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?