Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 25 Lipanj 2014 21:29

Prije mjesec dana je dovršena instalacija 40 Arevinih priobalnih vjetroagregata pojedina?ne snage 5MW na lokaciji priobalne vjetroelektrane u Sjevernom moru pokraj obale Borkuma, a koju je razvio konzorcij op?ina iz Njema?ke.

Sama priobalna vjetroelektrana je od tada spremna za spoj na elektroenergetsku mrežu, ali nije spojena zbog nemogu?nosti operatora mreže da je spoji na mrežu. Unato? tome Njema?ki potroša?i ?e pla?ati elektri?nu energiju kao da vjetroelektrana proizvodi.

Trianel, koji je bio zadužen za razvoj vjetroelektrane je objavio njen dovršetak 3. lipnja, ali ?e se na spoj ?ekati još nekoliko mjeseci unato? tome što operator mreže Tennet za projekt zna od davne 2008. godine. Spoj na elektroenergetsku mrežu je trebao biti omogu?en još u velja?i 2013. godine, ali je to Tennet odgodio za lipanj ove godine.

Trianel je u projekt uložio više od milijardu eura, a radi se o najve?oj organizaciji koja povezuje op?inske elektroprivrede u Europi, uklju?uju?i potroša?e u Nizozemskoj, Njema?koj, Austiji i Švicarskoj. Ona spada me?u najmanje tvrtke koje su u mogu?nosti izgraditi priobalne vjetroelektrane.

S druge strane operator mreže Tennet je o?ito, unato? svojoj veli?ini (drži ?etvrtinu Njema?kog tržišta) u nemogu?nosti isporu?iti spoj na elektroenergetsku mrežu na vrijeme, iako je u 100% vlasništvu Nizozemske vlade. Tennet za sada mora Trianelu pla?ati 90% o?ekivanih prihoda.

 

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     priobalna vjetroelektrana      areva      sjeverno more      njema?ka      borkum      trainel      tennet      elektroenergetska mreža
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?